Referat årsmøte NBF Skole 2016

Referat årsmøte NBF skole 2016

08.03.2016 kl. 16.30

Scandic Ishavshotel, Tromsø

Tilstede: 16 stk.

Saksliste:

 1. Innkalling godkjent.
 2. Saksliste godkjent.
 3. Valg av møteleder, Mari Hopland og referent Frøydis Totland
 4. Årsmelding 2014-2015 godkjent.
 5. Regnskap og revisjonsberetning 2014-2015 godkjent.
 6. Endringsforslag formål og vedtekter vedtatt
 7. Formål og virkeplan for NBF skole 2016 – 2018 godkjennes med følgende endringer:

 

Prinsipprogram med to endringer godtas:

 • Skolebiblioteket er en sentral arena for lesing, læring og kulturformidling i skolen.
 • Grunn- og videregående skoler skal ha et fullverdig bibliotektilbud.

 

Virkeplan godkjent med følgende endriger fra bør til i tre punkter:

 • Skolebibliotekarer må ha god kunnskap om lesing og informasjonskompetanse.
 • Lærer- og bibliotekarutdanningen må gi studentene kunnskap om skolebibliotek
 • Skolene må ha planer for hvordan de bruker og utvikler skolebibliotekene.

 

Nytt punkt under arbeid med planer:

Etterspørre en kontaktperson og ansvarlig for skolebibliotek i Utdanningsdirektoratet.

Endre under Internasjonalt engasjement: fra Skandinavia til Norden.

 

 1. Budsjett 2016-2017. Kasserer orienterte.
 2. Valg:

Mari Hopland (leder) – gjenvalgt

Line Hansen Hjellup (gjenvalg)

Ingrid Svennevig Hagen (gjenvalg)

Hans-Petter Storemyr (ny)

Arne-Harald Steilbu (ny)

Vara: Veronica K. Mørch (ny)

Vara: Sunniva Relling Berg (ny)

Revisor: Karin Bjerkås (gjenvalg)

Valgkomite: Frøydis Totland og Manuela Werler

 

2 kommentarer om “Referat årsmøte NBF Skole 2016

 1. Under nytt punkt under arbeid med planer:
  Skal det ikke være Utdanningsdirektoratet istedenfor Skoledirektoratet? Det siste er vel en ut-datert benevnelse.

Det er stengt for kommentarer.