Innkalling til årsmøte i NBF Skole

Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for skole innkaller til årsmøte i forbindelse med Nordnorsk skolebibliotekseminar og Det 75. norske Bibliotekmøte i Tromsø.

Forslag til årsmøtet må meldes til styreleder Mari Hopland, hopland.mari@gmail.com, før 15.februar. Sakspapirer publiseres på vår nettside 2 uker før møtet.

Tid:  08.03.2016 kl. 16.30

Sted: Scandic Ishavshotel Tromsø, Fredrik Langesgate 2.

Saksliste:

  1.   Godkjenning av innkalling.
  2.    Godkjenning av saksliste.
  3.    Valg av møteleder og referent.
  4.    Årsmelding 2014-2015.
  5.    Regnskap og revisjonsberetning 2014-2015.
  6.    Endringsforslag Formål og vedtekter.
  7.    Virkeplan 2016-2017.
  8.    Budsjett 2016.
  9.    Innkomne forslag (frist 15. februar).
  10.    Valg

 

Saksdokumenter:
Årsmelding for NBF skole 2014 og 2015
Regnskap  2014 – 2015 og budsjett 2016
Forslag til vedtekter NBF Skole 2016
Gjeldende vedtekter
Forslag til formål og virkeplan NBF Skole 2016-2018
Valgkomitéens innstilling NBF Skole 2016

Vel møtt!

Det kreves ingen påmelding for å møte på årsmøtet, det er åpent for alle interesserte. Kun medlemmer har stemmerett. Årsmøtet avholdes etter Nordnorsk skolebibliotekseminar, og NBF Skole inviterer også til felles middag i denne sammenheng, kl19 samme sted. Påmelding og informasjon om Nordnorsk skolebibliotekseminar og middagen finner du her.

Vennlig hilsen styret i NBF Skole

Deler av styret i NBF Skole. Frøydis Totland, Åsne Hestnes, Aud Tåga, Mari Hopland, Ingrid Svennevig Hagen.
Deler av styret i NBF Skole på styremøte på Sandvika vgs 11.1.16. Frøydis Totland, Åsne Hestnes, Aud Tåga, Mari Hopland, Ingrid Svennevig Hagen.