Skolebibliotekaren som medpedagog – og happenings som arbeidsmetode.

Det skrives ikke mange bøker om skolebibliotek. Skolebibliotekvirksomhet får sjelden plass i fagbøker for skolen. Vi som er opptatt av og jobber med lesing, læring og skolebibliotek er vant til å “lese oss inn i” planer, artikler og bøker som angår skolen.

NBF Skole deltok i fjor på den svenske konferansen “Skolbibliotek 2014”. Der møtte vi blant annet Sofia Malmberg, og hørte henne snakke om hvordan hun hadde blitt ansatt som skolebibliotekar på en skole der skolebiblioteket var et bokrom, og hvordan hun har utviklet skolebiblioteket til å fylle en pedagogisk funksjon i skolen. Sammen med IKT-pedagogen Teo Graner har hun skrevet boken “Bibliotekarien som medpedagog – Eller: Varför sitter den ingen i lånedisken?

Bøker av Sofia Malmberg
Bøkene Bibliotekarien som medpedagog og Happenings som arbetsmetod.

I 2015 har Sofia Malmberg skrevet en bok til – “Happenings som arbetsmetod – Eller: -Kom, vi drar till bibblan!”. Vi har lest bøkene, og latt oss begeistre. Vi er veldig glade for at vi har fått Sofia Malmberg til å komme til Tromsø 8. og 9.mars 2016. 8.mars vil hun holde foredraget “Skolebibliotekaren som medpedagog” på Nordnorsk skolebibliotekseminar. 9.mars vil Sofia Malmberg snakke om “Happenings som arbeidsmetode” i et parallellseminar på Det 75.norske bibliotekmøte.

Boka “Bibliotekarien som medpedagog” er en innføring i moderne skolebiblioteksvirksomhet. Sofia Malmberg og Teo Graner slår fast – en gang for alle får vi håpe – at skolebibliotek er en funksjon, ikke et fysisk sted. Jeg siterer fra innledningen:

“Den här boken fokuserar på bibliotekariens uppdrag att arbeta med informationssökning, källkritikk och lässtimulans i olika former, vilket är basen i den pedagogiska biblioteksverksamheten.”

20151022_112021 (1)
Innholdsfortegnelsen til boka «Bibliotekarien som medpedagog»

Boken tar for seg alle aspekter ved pedagogisk skolebibliotekdrift. Hvordan lage planer, hvilke rammeforutsetninger må være på plass, hvordan få til samarbeid med lærere og hvorfor skolebiblioteket skal jobbe pedaogisk. Rollen som medpedagog både problematiseres og forklares grundig. Selv om skolebibliotekaren har fagbakgrunn som bibliotekar er det ikke noe i veien for å ta en mer pedagogisk rolle i skolen. Det er faktisk en forutsetning for at skolebibliotekaren skal ha en rolle i skolen i det hele tatt. Skolene må gjøre knallharde økonomiske prioriteringer hver dag, og et skolebibliotek som ikke bygger opp under skolens målsetninger og elevenes læring vil fort nedprioriteres.

Forholdene i Sverige er nok ganske like de vi ser i Norge. Sofia Malmberg innrømmer at hennes skole og skolebibliotek, og den måten hun fyller stillingen som skolebibliotekar på, ikke er typisk for flertallet av svenske skoler. Det samme ser vi i Norge. Mange skoler har skolebibliotek som i første rekke er en boksamling noe tilfeldig knyttet til skolens læringsarbeid. Skolebiblioteket er et sted, og skolebibliotekaren (om det er noen), har ansvar for det som skjer i det stedet. Boka “Bibliotekarien som medpedagog” viser hvordan dette kan endres, og hvordan skolen kan få mer ut av sitt bibliotek. Praktiske eksempler på aktiviteter og arbeidsmetoder er det også.

Boka er nok i første rekke rettet mot bibliotekarer og skolebibliotekansvarlige. Endringsprosessene som beskrives legges i stor grad på skolebibliotekaren. Hva kan bibliotekaren gjøre, hvordan få med ledelse og kollegaer på det pedagogiske skolebibibliotek-laget.

NBF Skole gleder oss veldig til å møte Sofia Malmberg i Tromsø 8.mars. Da skal hun holde foredraget “Skolebibliotekaren som medpedagog” på Nordnorsk skolebibliotekseminar. Program og invitasjon kommer snart – følg med!