Interessert i skolebibliotek?

8.mars 2016 skal NBF Skole avholde årsmøte i Tromsø. Tre av fem i styret tar gjenvalg, men vi har plass til noen nye styre- og varamedlemmer.

Så dette er til deg som bryr deg om hva som skjer i skolebibliotekene. Blir du litt sint når vi sier at over 2oo grunnskoler og 50 videregående skoler hvert år  melder inn til myndighetene at de IKKE har skolebibliotek – og ingenting skjer? Er du opptatt av lesing, kildekritikk og at alle elever skal ha tilgang til gode skolebibliotek?

Da bør du selvsagt melde deg inn i NBF Skole med en gang – men tenk også på om du kan tenke deg et verv.

Årsmøtet avholdes i forbindelse med Bibliotekmøtet. I 2016 arrangerer vi Nordnorsk
Skolebibliotekseminar og årsmøte i NBF Skole i Tromsø 8.mars, og vil
betale reise og opphold hit for nye styremedlemmer om de har mulighet
til å delta. Styremedlemmer velges av årsmøtet for en periode på to år. Hvert år
har vi ca 4-6 styremøter. De fleste møtene er telefonmøter, men minst
ett møte hvert år samles vi fysisk.

Styrearbeid.
Styrearbeid.

Vi jobber nettbasert, og hvert styremedlem får egne ansvarsområder. Vi jobber for å påvirke beslutningstakere, både politisk og i skolesystemet på alle nivå. Samtidig jobber vi med å fremme de gode eksemplene og vise hva skoler og elever kan oppnå ved å bruke
skolebiblioteket som en pedagogisk gjennomtenkt funksjon i skolen. Vi bistår også skoler, elever og skolebibliotekarer som trenger støtte til sine skolebibliotek.

Hvor mye hver enkelt jobber vil variere gjennom perioden, både etter
mengden innkomne saker og den enkeltes kapasitet. Det er moro å
engasjere seg i Norsk bibliotekforening, vi har en stor organisasjon i
ryggen og en fin medlemsmasse vi jobber for.

Ta kontakt om du er interessert eller vet om noen vi bør kontakte. Vi er opptatt av å få et styre som representerer forskjellige skoleslag, bibliotektyper og forvaltningsnivå, og med god geografisk spredning. Send gjerne en epost til leder Mari Hopland på epost hopland.mari(a)gmail.com eller valgkomitéen ved Manuela Werler, Manuela.Werler(a)hfk.no.