Hva er skolebibliotekenes største utfordringer i dag?

NBF Skole er invitert til møte med Norsk kulturfonds Faglige utvalg for litteratur tirsdag 17.november. Vi skal snakke sammen om skolebibliotek og litteraturformidling, og vi vil gjerne ha med oss innspill fra forskjellige typer skolebibliotek. Mari Hopland representerer NBF Skole, og Skolebibliotekarforeningen i Norge er også invitert.

Vi er invitert til å fortelle blant annet hva vi ser som skolebibliotekenes utfordringer, hvordan vi mener bøker fra Kulturfondet passer inn i samlingsutviklingen i skolebibliotekene og våre tanker om hvilken type litteraturformidling skolebibliotekene kan ivareta.

Mari Hopland skal møte i kulturrådet.Har du noen tanker om dette du vil dele med oss? Send en epost til hopland.mari@gmail.com, så tar vi med oss innspillene videre.

Vi skal selvsagt også dele våre tanker og svar på disse spørsmålene her.

Skolebibliotek-brosjyre_Page_1