Referat styremøte 5. juni 2015

Tilstedet (telefonmøte): Åsne Hestnes, Bernt- Lage Breivoll, Aud Tåga, Frøydis Totland og Mari Hopland

Saksliste

  1. Godkjent referat fra styremøte 23.april.
  2. Sørnorsk Skolebibliotekseminar – regnskap

Regnskapet er godt innenfor rammen av det vi budsjeterte med. Pga mange deltager har vi brukt mindre egenkapital enn det vi hadde regnet med.

3. Det 75.norske bibliotekmøte – Tromsø mars 2016 – http://bibliotekmote.no/

    1. Forkonferansse primært for  skolebibliotekarer i videregående skole. Møtes ut på dagen 8.mars til lunsj. Seminar, årsmøte og middag sammen på kvelden. Samarbeid med Fagforum i Nordland, Troms og Finnmark om programmet.
    2. Parallellseminar under bibliotekmøtet – 60 minutter. Målgruppe: folkebibliotekarer med interesse for skole og alle skolebibliotekarer/kombinasjonsbibl som deltar på bibliotekmøtet. Programforslag må være klart før 1.august.

Vi satser på et seminar med tema: Litteratur og lesing i skolen

4. Valg 2015

Brosjyrer:
Samarbeid med sekretariatet om skolebibliotekbrosjyrer. Gikk igjennom forslag til tekst og reviderte til ønsket tekst:

Å satse på skolebibliotek er å satse på skole

Skolebibliotek er et verktøy for bedre læring.

Gode skolebibliotek gir gode lesere.

Gode skolebibliotek fremmer kritisk tenkning

Alle elever skal ha tilgang til skolebibliotek.

Politikere og skoleeiere avgjør kvaliteten.

Satses det på ditt skolebibliotek?

Vi jobber mer med et  tillegg/omformulering av nest siste avsnitt for å få en henvisning til statistikk/forskning.

Nettsider:
Mangler Hva kan du gjøre som politiker (Mari og Åsne)
Hva er et skolebibliotek: (Aud og Mari)

5. Eventuelt
Statistikk:
Arbeidsgruppa har kommet til en foreløpig konklusjon, og vil ha tilbakemeldinger før 19.juni. Forslaget innebærer at vi får en statistikk som gjør det mulig å sammenligne kombinasjonsbibliotek med hverandre slik vi ønsket. Vi får og en statistikk for utlån og tidsbruk for lærebokutlånet i kombinasjonsbibliotekene, tilsvarende det  vi har for skolebibliotekene. Vi  jobber litt mer med en oppsummering og gir tilbakemelding til arbeidsgruppen.

Referent
Frøydis Totland