Referat styremøte 5. august 2015

Tilstedet (telefonmøte): Line Hansen Hjellup, Åsne Hestnes( til 09.00), Mari Hopland og Frøydis Totland

Saksliste

 1. Godkjent referat fra styremøte 5.juni.  (Frøydis publiserer).
 1.  Nasjonal bibliotekdag 26.august

Vi prøver å få publisert leserinnlegg som lages i forbindelse med valget. (Frøydis)

 1. Valg 2015, leserinnlegg,

Brosjyrer skal etterhvert være tilgjengelig i bibliotekbutikken på NBF sine sider. Mari har mottatt noen og sender ut brosjyrer til lokallag og andre som ønsker. Vi sprer så godt vi kan i være lokalmiljø.
Frøydis lager et leserinnlegg formulert til  politikere  som kan deles digitalt og til noen landsaviser i forbindelse med Nasjonal bibliotekdag 26. august.
Vi kan også ta kontakt med politikere etter valget.

 1. Det 75.norske bibliotekmøte – Tromsø mars 2016 http://bibliotekmote.no/    Forkonferanse for skolebibliotekarer, primært vgs – 8.mars. Samarbeid med de tre nordligste fylkene sine Fagforum. Arbeidsgruppe: Aud, Mari og Frøydis møtes neste uke.Forslag til tema: leseløft, departementet.

Parallellseminar under bibliotekmøtet – 60 minutter. Foreløpig tittel Litteratur i    skolen. Vi ønsker å få til et foredrag om litteratur og lesing i skolen, men har foreløpig ikke kontaktet noen av de aktuelle foredragsholderne.

Vi tar kontakt med foredragsholder når vi har fått  tilbakemelding fra programkomiteen. Line tar ansvar for å følge opp saken

 1.  Styremøter høsten 2015
 • 11.august: arbeidsgruppen har  telefonmøte om forkonferanse til Bibliotekmøte i Tromsø.
 • Telefonmøte i begynnelsen av desember, evt i september?.
 • Fysisk styremøte i forbindelse med organisasjonsmøte i oktober. Spille inn forslag om skolebibliotek på programmet.
 1. Eventuelt
 • Valgkomite må på plass og settes i arbeid. Vi må ha oversikt over hvem som stiller til valg igjen.
 • Har fått spørsmål om råd og tips i forbindelse med etablering av kombinasjonsbibliotek. Folkebibliotek som ønsker å ta over drift av skolebibliotek (feks Oslo) og sammenslåing av skole og folkebibliotek vil bli enda mer aktuelt ved kommunesammenslåing. Frøydis starter på et dokument hvor vi kan begynne å diskutere fordeler og ulemper..

Referent

Frøydis Totland

En kommentar om “Referat styremøte 5. august 2015

Det er stengt for kommentarer.