Nasjonal bibliotekdag – skal vi lage fest?

Nasjonal bibliotekdag arrangeres for første gang 26. august i år. Det er en fin anledning til å lage fest på skolebiblioteket! Skolen har akkurat startet, elever over hele landet møter skolebiblioteket sitt. Vi håper de møter gode skolebibliotek, med engasjerte skolebibliotekarer på plass til å ta dem i mot.

Så kan vi lage en ekstra fest den 26. august. Vi kan fortelle noen om hva jobben vi gjør på skolebiblioteket faktisk er. Vi kan invitere rektor eller fylkesmann eller lokalavisa til å være med på en bokprat eller velkommen-til-skolen-vår-bibliotektime. Kanskje det er dagen for å lese et dikt, eller lage kunst av utdaterte bøker? Vi kan dele ut brosjyren Å satse på skolebibliotek er å satse på skole, bare ta kontakt for å få tilsendt en bunke.

NBF Skole vil bruke dagen til å fortelle om at skolebibliotekene er et verktøy for læring, og at gode skolebibliotek gir bedre lesere og utvikler engasjerte og kritisk tenkende unge mennesker. Vi vil fortelle at skolebibliotekene møter barna fra de lærer å lese i de første skoleårene og er tett på dem gjennom forskjellige skoleslag til de gjør seg klare for å møte arbeidslivet som unge voksne.

Å satse på skolebibliotek er å satse på skole
Å satse på skolebibliotek er å satse på skole

NBF Skole mener at skolebibliotekene – som opplæringslova understreker at alle elever skal ha tilgang til – bør brukes systematisk og pedagogisk i opplæringa. På tvers av fag og trinn kan elevene møte bokstaver, lesing og skriving. De kan oppdage bøkenes verden og internettets mysterier, veiledes til å møte fag og virkelighet med et kritisk tenkende blikk. Politikere og skoleeiere har ansvaret for å legge rammene til rette for at skolene kan bruke skolebibliotekene sine optimalt.

Og du – trykk på at du deltar på arrangementet på facebook, så ser vi at det er mange, mange som sier ‪#‎jatilbibliotek‬.