Sats på lesing og bruk skolebiblioteket som en ressurs!  

Svar til rektor ved Haugaland videregående skole 

Norsk bibliotekforening skole mener ikke at det er en selvmotsigelse at Haugaland skole har mottatt Lesepris! Skolen har gjort et flott arbeid med satsing på lesing og fortjener pris for det. Vi er også glad for å høre at leseprosjektet skal videreføres til neste skoleår.

I vårt leserbrev til rektorer i Rogaland fylkeskommune 26. mars skriver vi at “ Bortfall av kvalifisert personalressurs i skolebiblioteket på Haugaland vgs, står i sterk kontrast til det arbeidet som de nå har mottatt pris for”. Det vi her ville sette fokus på er ressursen skolebiblioteket er i arbeidet med å øke elevers leselyst og lesekompetanse. Vi mener at skoler prioriterer feil når de ikke nytter ressursen skolebiblioteket er  i arbeidet med lesing.

«Prioriterer pedagoger foran bibliotekarer» ble overskriften i Haugesund avis 30. mars. I skolen kan man ikke prioritere bort pedagoger på noen måte. Skolebibliotekansvarlige med ressurser og kompetanse vil der i mot kunne frigjøre pedagogiske ressurser og tilføre læringsmiljøet spesialkompetanse. Skolebibliotek med god personalressurs og en systematisk plan for leseopplæring og opplæring i å finne, vurdere og bruke informasjon gjennom skoleløpet, er et av skolens viktigste verktøy for å utdanne engasjerte, kritisk tenkende unge mennesker!

Norsk bibliotekforening skole

Frøydis Totland