Skolebibliotek gir kritiske tenkere

Kritisk tenking er viktig - det må i større grad inn i skolen, sier Kristin Mile, generalsekretær i Human-Etisk forbund.
– Kritisk tenking er viktig, det må i større grad inn i skolen, sier Kristin Mile, generalsekretær i Human-Etisk forbund.

“ Å tilegne seg kunnskap i dagens samfunn handler derfor like mye om å filtrere kunnskap som om å samle informasjon. Dette forutsetter kritisk tilnærming til det vi blir presentert for.”

Dette innleder Kristin Mile med i sitt innlegg “Kritisk” i Dagsavisen 3.februar. Vi kunne ikke være mer enig. Jo mer informasjon som finnes, jo lettere er det å bli overveldet. Barna våre må ferdigheter som gjør at de klarer å gjennomskue ensidig informasjon, at de forstår hvem som er avsender og deres motiver. De må få tid og muligheter til å orientere seg videre fra wikipedia og googles topp ti treffliste når de leter etter informasjon.

Og her kommer skolebibliotekene inn. Bibliotekarer sitter på kunnskap om hvordan informasjonen er organsiert, de er knakende gode på å hjelpe den som leter å finne hele svaret, på rett nivå. Dette forandrer seg ikke nå som svaret oftere finnes på nett enn i bibliotekets hyller.

Skolene kan ta med seg skolebibliotekarenes kompetanse inn i det pedagogiske arbeidet, allerede der oppgavene utformes og elevene sendes ut på kunnskapsjakt.  Skolen kan effektivt sette elevene i stand til å forholde seg kritisk til informasjonen, trene dem til å se etter hvem som står bak informasjonen, om de kan noe om det, om de har noe å tjene på å fremheve en side av saken. Skolebibliotekarene jobber med dette på tvers av fag, på tvers av klassetrinn og er et naturlig startsted for skoler som ønsker å systematisere sitt arbeid med kritisk tenking i skolen.

Det er dessuten helt umulig å forholde seg til all informasjonen uten å kunne lese. Gode skolebibliotek gir gode lesere. Å formidle god litteratur og passende tekster til hver enkelt elev er krevende, men gjennom skolebiblioteket kan skolen sette også denne delen av leseopplæringen i system. Skolebiblioteket gjør dermed leseopplæringen bedre og mer effektiv gjennom hele skoleløpet.

Skolebibliotek med god personalressurs og en systematisk plan for leseopplæring og opplæring i å finne, vurdere og bruke informasjon gjennom skoleløpet, er et av skolens viktigste verktøy for å utdanne engasjerte, kritisk tenkende unge mennesker.

En kommentar om “Skolebibliotek gir kritiske tenkere

Det er stengt for kommentarer.