Tips og råd til skolebibliotekutvikling fra Edward Jensinger

Edward och skolutvecklingen

Edward Jensinger er tidligere rektor i svensk skole, nå utviklingleder i Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg. Han driver bloggen Edward og Skolutvecklingen, og skrev i går et innlegg med råd og tips til skoleledere som vil utvikle sitt skolebibliotek. Innlegget tar utgangspunkt i svenske forhold og hvordan skolebibliotek omtales i den svenske biblioteksloven, som er ganske lik den norske.

Han sier blant annet:

«Det går att skapa ett mervärde av sitt skolbibliotek utöver själva skolbiblioteksverksamheten. Att få något mer än bara att uppfylla lagen. » Jensinger, 23.11.2014

Verdt å lese.