Organisasjonsmøte og styremøte

Organisasjonsmøtet

29. og 30. oktober var to viktige dager for Norsk bibliotekforening og oss i spesialgruppa for skole. Da møttes over 50 engasjerte styremedlemmer fra hele landet for å lære mer om organisasjonsarbeid og hvordan vi best mulig kan jobbe for gode bibliotektjenester til folket.

Mariann Schjeide ber oss bruke utestemmen for bibliotek.
Mariann Schjeide ber oss bruke utestemmen for bibliotek.

Mariann Schjeide innledet med et «Vekkelsesmøte», og jeg tror vi ble vekket. Hvis vi ikke var det allerede. Deltagerne lot seg iallfall engasjere i debatter og kom med erfaringer og innspill hele veien. Vi skal «bruke utestemmen», snakke høyt og spissformulert og sette dagsorden. Ingen tøfler og ulljakker skal krype sammen bak skrankene, vi må faktisk vise oss fram og vise hva vi er gode for, både som bibliotekfolk og som styremedlemmer i Norsk Bibliotekforening.

Noen ting er det viktig å ha friskt i minnet når man jobber for en interesseorganisasjon som NBF. For eksempel at det ikke er så mange som forstår alle forkortelsene våre. Og det er lurt å snakke så folk forstår hva du vil si dem. En av mine favorittposter på programmet var derfor heisseminaret – hva ville du sagt hvis du møtte statsministeren i heisen? Du har 30 sekunder til å selge saken, hva sier du? Vi diskuterte fram og tilbake, og fant ut mye rart vi ikke ville si. Vi ble enige om at å dra fram det nasjonale lånekortet og si at «Dette, det er gullkortet til læring og opplevelser. Pass på at bibliotekene blir finanisiert og utviklet», kunne være en god inngang. Og for oss som er ekstra opptatt av skolebibliotekene:

Hei Erna. Jeg er en lobbyist, og jeg vil at du skal sørge for at alle norske barn lærer å lese. Vi i norsk bibliotekforenings spesialgruppe for skole jobber for at alle elever skal ha gode skolebibliotek, som brukes pedagogisk for å øke leseferdigheter og gjøre elevene til kritiske informasjonsbrukere. Elever med gode skolebibliotek blir bedre lesere. Da trenger vi at dere gjør alvor av Leseløft 2015 og at dere tar anbefalingene fra Evaluering av program for skolebibliotek på alvor.

twitter melding til Erna SolbergMen så er det jo ikke så ofte jeg møter statsministere eller kunnskapsministere eller statssekretærer, verken i heisen eller i drosjekø. Så jeg tok twitter-varianten også.

Vi er jo faktisk så heldige i Norge at politikerne våre stort sett er ganske tilgjengelige. En annen av de nyttige programpostene var derfor «Hvordan tenker politikere», med stortingsrepresentant fra Venstre og styremedlem i NBF, Iselin Nybø og kommunestyrerepresentant i Tønsberg, tidligere stortingsrepresentant for SV, nestleder i NBF Lars Egeland. De snakket om hvor viktig det er å være på plass i rett tid, og at rett tid alltid er i god tid. Og at det gjelder å finne den rette politikeren, bygge relasjoner og ikke alltid løpe etter de partiene som er i posisjon. Det er stor forskjell på lokalpolitikk og sentralpolitikk, men timing og klare budskap er alltid viktig. Vi ble oppmuntret til å oppsøke politikerne våre, invitere dem på arrangementer og påvirke dem positivt, ikke bare rope høyt ved budsjettkutt. Viktig. Og vanskelig, det der med å være i forkant.

Styremøtet

styret NBF
Styret i NBF Skole 2014-2016: Ingrid Svennevig Hagen, Line Hansen Hjellup, Mari Hopland, Frøydis Totland, Bernt Lage Breivoll. Aud Tåga var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Det var mange andre spennende poster på programmet også, men jeg gir meg her. For oss i NBF Skole  kombinerte vi dag to av organisasjonsmøtet med eget styremøte, siden vi for en gangs skyld var samlet. Styret vårt kommer jo fra hele landet, fra Alta til Lindesnes, så det er ikke så ofte vi treffes. Dette var vårt første fysiske styremøte siden årsmøtet i mars, og to av styremedlemmene møtte oss for første gang. Aud Tåga måtte dessverre melde forfall, ellers var styret komplett. På plass var altså: Ingrid Svennevig Hagen fra Sandvika videregående skole,  Bernt Lage Breivoll fra Fyllingsdalen videregående skole, Line Hansen Hjellup fra Spangereid skole og Kompetansesenter Sør, Frøydis Totland fra Alta videregående skole og jeg, Mari Hopland fra Rosthaug videregående skole, leder for NBF Skole siden mars 2014.

Vi var inspirerte og engasjerte etter organisasjonsmøtet, og de fem timene vi hadde satt av til styremøtet gikk fryktelig fort. Referatet kommer snart, men kort oppsummert ble vi enige om noen mål for resten av perioden fram mot årsmøtet 2016. Formål og virkeplan styrer selvsagt arbeidet. Vi vil jobbe både politisk og praktisk for formålet, som er å arbeide for at skolebiblioteket får en sentral plass i skolens virksomhet ved å synliggjøre det som en arena for læring, kunst- og kulturformidling. Å arbeide for at alle grunn- og videregående skoler har et likeverdig bibliotektilbud i henhold til lovverket. Årbeide for økt kunnskap om skolebibliotek og være en sentral støttespiller for NBF i saker som angår skolebibliotek. Hovedfokuset vårt i 2015 skal være på tre områder:

  • Arrangere en konferanse om/for grunnskolebibliotek.
  • Sette skolebibliotek på dagsorden i forbindelse med kommunevalget.
  • Jobbe for en tydeliggjøring av lov/forskrift om skolebibliotek.
Styrearbeid.
Styrearbeid – vi jobber for at alle elever skal ha gode skolebibliotek.

Ellers gleder Ingrid og Line seg til å representere NBF Skole i Sverige på konferansen Skolbibliotek 2014 20. og 21. november, og vi gleder oss til å høre om erfaringene derfra. Programmet ser utrolig relevant ut, og vi må jo si at vi ser opp til hvordan det svenske Skolverket (tilsvarende Utdanningsdirektoratet) jobber med skolebibliotek.

Har du spørsmål om skolebibliotek eller saker du mener vi i NBF Skole bør gjøre noe med, ta kontakt!