Konferansen «Skolbibliotek 2014»

Neste år planlegger NBF Skole å arrangere en skolebibliotekkonferanse, og for å bli inspirerte, deltok Line Hansen Hjellup og Ingrid Svennevig Hagen på konferansen «Skolbibliotek 2014: Pedagogiskt samarbete och gemensamt fokus – för en bättre skola«.    Konferansen ble arrangert av Teknologisk Institut i Stockholm og varte i to dager. Programmet var variert og praksisnært. Flere gode skolebibliotekarer holdt foredrag om prosjekter de holder på med ved egen skole.  Her følger noen tanker vi har gjort oss fra konferansen.

Skolebiblioteket – fra et rom med bøker, til en integerert del av undervisningen

«Biblioteket är i första hand en funktion, inte en plats», slo Sofia Malmberg fast i den første delen av programmet. Hun jobber til daglig ved Adolf Fredriks Musikklasser i Stockholm og har sammen med IKT-pedagogen Teo Graner skrevet boken «Bibliotekarien som medpedagog – Eller: Varför sitter ingen i låndisken?«.  Da hun ble ansatt ved skolen hadde de et bokrom. Nå fyller biblioteket en pedagogisk funksjon i skolehverdagen. Selvfølgelig skal det fysiske biblioteket finnes, men det er like viktig at bibliotekaren er en medpedagog, som utfyller lærerens oppgave. Malmberg er med i planleggingen av det pedagogiske opplegget og samarbeider tett med lærerne. Hun har integrerte prosjekter i undervisningen på tvers av fagområdene, innenfor de ulike årsklassene ved skolen. Hun driver undervisning i kildekritikk og informasjonskompetanse på alle nivåer fra 4. – 9.trinn i grunnskolen. I fjerdeklasse får elevene være med på prosjektet «Biblioteksmysteriet», et spennende detektivarbeid, hvor de samtidig øver seg i informasjonssøk. Flere av foredragsholderne hadde gode eksempler på undervisningsopplegg i kildekritikk tilpasset ulike trinn.  Liselott Drejstam kom også med gode eksempler på hvordan hun jobber med kildekritisk tenkning gjennom alle skolens år, helt fra førskolen.

Rektor + skolebibliotekar

Tilsammans
Tilsammans

Skolebibliotekaren som en integret del av det pedagogiske personalet er viktig, og det ble understreket gjennom hele konferansen. Under lunsjen på torsdag ble vi sittende sammen med et hyggelig radarpar fra Alléskolan i Åtvidaberg, skolebibliotekar Karin Nielsen Lundin og  rektor Hans Grimsell. De skulle snakke om samarbeidet mellom rektor og skolebibliotek dagen etter.  Foredraget het «Tilsammans – Skolbibliotekarie+rektor för ett skolbibliotek värt varenda spenn». Satsing på biblioteket gjør at man får igjen for det man investerer. Rektor pleier å trekke fram biblioteket i medarbeidersamtaler med lærerne og spør dem hvordan de bruker skolebiblioteket sitt. Mens skolebibliotekaren kommuniserer resultater av prosjektene i biblioteket til rektor. Sammen forsøkte de å sette ord på hva de ville at et moderne skolebibliotek skal være: et rom for inspirasjon, læring og kreativitet. Allébibblan er en møteplass, eller et slags torg, hvor elevene er produsenter, ikke bare konsumenter.

Skolebibliotek og sosiale medier

I løpet av konferansen var det aktivitet også på twitter. Hashtaggen for konferansen var #Skolbibl2014 og sosiale medier var også tema for  flere av foredragene. Henrik Sköld, sosionom og kommunikasjonsrådgiver, snakket om hvordan bibliotekene kan bruke sosiale medier for å skape rom og møteplasser der elevene befinner seg. Relasjoner skapes også på internett, derfor er det viktig at skolebibliotekarer setter seg inn i ulike digitale medier.  Han brukte Ingrids Bokryggpoesi som eksempel på hvordan man kan nå ut  til elevene på en annerledes måte via for eksempel Instagram eller blogger. Jeg vil tilføye at det også er viktig å synliggjøre hva vi gjør i biblioteket og at vi skolebibliotekarer deler erfaringer fra egen praksis med hverandre. Mange er flinke til det allerede, men vi kan forsatt bli flere!

Leseløft og leseambassadør

Läsambassadör Johanna Lindbäck
Läsambassadör Johanna Lindbäck

Selvom konferansen hadde et program dominert av informasjonskompetanse og digitale medier, var det også tid for å snakke om lesing, lesestrategier og leselyst. I Sverige har de utnevnt lærer, forfatter og bokhora.se-skribenten Johanna Lindbäck til Läsambassadör. Hennes mandat er å bidra til å inspirere svenske skoleelever til lesing. Blant annet deltar hun på konferanser, bokmesser og lignenede, og prater om ungdom og lesing.  I denne sammenhengen snakket hun om hvordan skolebiblioteket kan bidra til bedre leseferdigheter blant barn og ungdom. Hun illustrerte i fem punkter ulike typer skolebibliotek. For at elevene skal mestre lesing og bli gode lesere, hevder Lindbäck, er det viktig å ikke la elevene være alene i lesingen. Man må snakke om bøker og litteratur, fordi skjønnlitteraturen stiller andre krav til leseren enn kortere tekster.

Drømmeskolebiblioteket til leseambassadøren
Drømmeskolebiblioteket til leseambassadøren

Skolbibliotek i världsklass

I Svergie utnevner de hvert år flere skolebibliotek  til Skolbibliotek i världsklass. En utmerkelse som har som mål å løfte fram gode skolebibliotek som er med på inspirere andre. Dessuten finnes det en utmerkelse som kalles årets skolebibliotek. Dette er en utmerket idé som vi kommer til å lufte med resten av styret i NBF Skole.

Selvom det meste av programmet rettet seg mot skolebibliotek i grunnskolen, finnes det mange likhetstrekk og spennende erfaringer som kan brukes i videregående opplæring også. Dermed var både grunnskolebibliotekar Hjellup og videregåendeskolebibliotekar Hagen svært fornøyde med konferansen. Vi sitter igjen med mange gode ideer både til skolebibliotekkonferansen neste år og egen praksis i hver vår del av landet.

Foto og tekst: Ingrid Svennevig Hagen

 

En kommentar om “Konferansen «Skolbibliotek 2014»

Det er stengt for kommentarer.