Månedlige arkiver: september 2014

Referat styremøte 13. august 2014

Referat styremøte i NBF Skole 13.august 2014 kl 09.00 (Telefonmøte) Tilstedet: Mari Hopland, Aud Tåga, Frøydis Totland og Ingrid Svennevig Hagen Meldt frafall: Line Hansen Hjellup og Bernt Lage Breivoll Saksliste: 1. Godkjent referat sist styremøte 14.05.2014 . 2. Økonomirapport ved kasserer Aud. Aud orienterte. Grunnstøtten er kommet inn automatisk på konto, men for å … Fortsett å lese Referat styremøte 13. august 2014

Bibliotekstatistikk for kombinasjonsbibliotek

Arbeidsgruppen for revidering av den nasjonale folkebibliotekstatistikken var nylig ute og etterspurte innspill til hvordan kombinasjonsbibliotek best bør rapportere til bibliotekstatistikken for at det skal riktige og sammenlignbare tall både for folkebibliotekvirksomheten og skolebibliotekvirksomheten. Arbeidsgruppen ba om reaksjoner på fire mulige løsninger: 1) Kombinasjonsbibliotek skiller mellom folke- og skolebibliotekdelen. a. Skolebibliotekdelen rapporteres av skolen i eget … Fortsett å lese Bibliotekstatistikk for kombinasjonsbibliotek