Hva skjer med Program for skolebibliotekutvikling?

Norsk bibliotekforening og NBF Skole har sendt en henvendelse til Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hvor vi spør hva som skjer med Program for skolebibliotekutvikling. Hvis du også lurer på hvordan Kunnskapsdepartementet jobber med skolebibliotekutvikling og om – eller i hvilken form – Program for Skolebibliotekutvikling skal videreføres, send ditt spørsmål til Kunnskapsministeren.

Her er vårt brev, nå håper vi på svar.

Til Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen,

Videreføring av program for skolebibliotekutvikling

Program for skolebibliotekutvikling ble gjennomført av Universitetet i Agder i 2009-2013 på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. En evaluering av programmet er gjort i NIFU-rapport 4-2014, Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. I rapporten kommer det fram at erfaringene fra programmet er gode, men at det fortsatt er store utfordringer på nasjonalt nivå. NIFU kommer med en rekke anbefalinger til Kunnskapsdepartementet for videre skolebibliotekutvikling.

Norsk bibliotekforening kom i år med en landsmøteuttalelse som ber om en permanent nasjonal satsing med fornyet støtte til skolebibliotekutvikling. Dette kan oppnås ved at Kunnskapsdepartementet følger de anbefalingene som gis i evalueringen av Program for skolebibliotek. På det 74.norske bibliotekmøte i Trondheim i mars 2014 deltok statssekretær Birgitte Jordahl. Hun sa at Kunnskapsdepartementet ville jobbe med evalueringen av Program for skolebibliotekforening og inviterte Norsk bibliotekforening med i dette arbeidet.

Hvordan arbeides det nå med skolebibliotekutvikling i Kunnskapsdepartementet? Foreligger det planer om hvordan anbefalingene fra evalueringsrapporten skal følges opp framover?

Vennlig hilsen

Mariann Schjeide, Leder Norsk bibliotekforening

Mari Hopland, Leder Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for skole