Foreningen !les + skolebibliotek = sant

Et utvalg av årets bokliste i Rein tekst-aksjonen
Et utvalg av årets bokliste i Rein tekst-aksjonen

Tidligere denne uka var styreleder i NBF skole, Mari Hopland, og undertegnede på møte hos Foreningen !les for å snakke om hvordan vi kan samarbeide om vårt felles mål: å spre leselyst til ungdom! Det var et svært hyggelig og nyttig møte! Begge parter snakket litt om hva vi holder på med og hva vi står for, og vi fant ut at vi har mye til felles. Vi kom også inn på hvordan vi skolebibliotekarer kan hjelpe til med å formidle leselystaksjonene til Foreningen !les. Jeg fortalte om hvordan jeg jobber med Rein tekst, og det syntes lederen i Foreningen !les, Wanda Voldner, at jeg burde dele med flere.

Jeg har god erfaring med å bruke Rein tekst som formidlingsprosjekt i biblioteket. Derfor bestiller jeg alltid Rein tekst-aksjonen til min skole og sender ut en invitasjon til alle norsklærerne om å melde sin klasse på en presentasjon i biblioteket, hvor jeg snakker om noen av bøkene og elevene får hvert sitt hefte og muligheten til å låne bøkene som er på listen. Det har blitt litt tilfeldig hvem som har meldt seg på. Til høsten har jeg derfor tenkt å formalisere opplegget mer. Jeg har allerede nå kontaktet norsklærerne på vg1 og invitert alle klassene innom biblioteket i september for å kombinere  “bli kjent i biblioteket”  med en presentasjon av bøkene i Rein tekst. Jeg har bestilt to eksemplarer av alle bøkene på årets liste, og skal lese meg opp på utvalget i løpet av sommeren for så å kunne presentere bøkene i løpet av september. Gjennom å høre min presentasjon og å lese utdragene i antologien, håper jeg at mange vil få lyst til å lese bøker og at elevene allerede i vg1 skal bli ivrige brukere av skolebiblioteket.  Derfor oppfordrer jeg alle skolebibliotekarkollegaer til å bruke ressursene til Foreningen !les. Meld dere på Rein tekst innen 15.juni og bli med på å skape leselyst hos ungdommen. Formidling fungerer!

Av Ingrid Svennevig Hagen, styremedlem i NBF skole og bibliotekar ved Sandvika videregående skole

Foto: Ingrid Svennevig Hagen