Førstereis til NKUL

Baklandet i Trondheim
NKUL arrangeres hvert år i Trondheim. Utsikt mot Baklandet fra Gamle Bybro.

I forrige uke samlet 1200 skolefolk seg i Trondheim for å delta på Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og opplæring, NKUL.  Konferansen retter seg først og fremst mot lærere og skoleledere på alle nivåer i norsk skole, men som informasjonsmedarbeidere med en nøkkelrolle i skolen er konferansen absolutt aktuell for oss skolebibliotekarer også. Jeg ønsket å delta på NKUL for å se nærmere på hva de ulike forlagene kan tilby av digitale læremidler, men også for å få inspirasjon til bruk av ulike digitale verktøy i skolebiblioteket.

Trond Giske åpnet konferansen med å si at han hadde en visjon allerede i år 2000 om at alle læremidler i den videregående skolen skulle bli digitale, og konkluderte deretter med at det er et stykke igjen før vi når det målet.

Jeg jobber ved Sandvika videregående skole, som helt siden oppstarten i 2006 har vært opptatt av pedagogisk bruk av IKT, og to av mine kolleger holdt foredrag på NKUL.  Først ut var Ingunn Kjøl Wiig, som snakket om Klasseledelse og IKT i norskfaget. Ingunn påpekte at vi ikke må bruke teknologi for teknologiens skyld, men for best mulig læring. Hun kom deretter med konkrete eksempler på hvordan man kan bruke IKT i gjennomføringen av blant annet leseprosjekter i norsk.

Pedagogisk utviklingsleder ved Sandvika vgs, Ann Michaelsen, snakket om smart bruk av teknologi i klasserommet. Hun hadde med seg to av elevene våre, og sammen snakket de blant annet om blogging, skype i undervisningen og boka Connected learners som hele klassen skrev sammen i fjor.

14167682444_40320c31e5_z
Ulrik Randsborg Lie, Ann Michaelsen og Victor Gautam Shergill holdt foredrag om smart bruk av IKT i undervisningen

Ulike utstillere hadde også seminarer hvor de fikk presentere sitt produkt, alt fra digitale læremidler og nettressurser, til nyttige apper og “dingser”. Ingen nevnt ingen glemt.

Et gjennomgående tema på konferansen var «flipped classroom», eller omvendt undervisning. Flere sesjoner på programmet var viet denne undervisningsformen, hvor elevene ser en videoforelesning hjemme, noe som gir lærerne mer tid til tilpasset opplæring for hver enkelt elev når de samles på skolen. Videoundervisning er absolutt noe vi som bibliotekarer også kan dra nytte av.

Jeg ble svært inspirert av å være med på konferansen og hadde det hyggelig sammen med bibliotekarkolleger fra Akershus. Neste år håper vi at enda flere skolebibliotekarer melder seg på. Vi er viktige formidlere av analoge og digitale ressurser (som for eksempel NDLA eller NRK skole) til elever og ansatte. Derfor er det fint at vi kan delta på slike konferanser og synliggjøre at vi holder oss oppdaterte på den nye, såvel som den gamle teknologien. Pedagogisk bruk av IKT i skolen angår oss skolebibliotekarer i aller høyeste grad.

Av Ingrid Svennevig Hagen, Bibliotekar ved Sandvika videregående skole, Styremedlem i NBF skole

Foto: Ingrid Svennevig Hagen http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/3.0/88x31.png

En kommentar om “Førstereis til NKUL

  1. Jeg vil bare stemme i og anbefale bibliotekarer både i grunnskole og videregående skole å delta på NKUL. Årets konferanse var veldig bra. Digitalt kompetente bibliotekarer kan spille en nøkkelrolle i skolen. Her er det mye å lære som kan danne grunnlag for godt samarbeid med lærere og ledelse på egen skole.

Det er stengt for kommentarer.