Månedlige arkiver: mai 2014

Oppegård kommune vil legge ned skolebibliotekene

Formannskapet i Oppegård kommune skal behandle kommunens handlingsprogram 2015- 2018 onsdag 4.juni. Kommuneledelsen foreslår i handlingsprogrammet å legge ned skolebibliotekene. Sitat Handlingsprogram: Skole er søkt skjermet, og skolenes effektiviseringstiltak på til sammen ca 0,85 mill kr er tatt fra skolebibliotekene. I saksvedlegget presiseres det (vår utheving): 11. Skole: Effektiviseringstiltak, innkjøp av nye bøker til skolebibliotekene … Fortsett å lese Oppegård kommune vil legge ned skolebibliotekene

Hva skjer med statistikken for skolebibliotek og kombinasjonsbibliotek?

NBF Skole ønsker at bibliotekstatistikken som Nasjonalbiblioteket samler inn årlig skal være et brukbart verktøy for bibliotekutvikling og skoleutvikling. Vi ønsker at tallene skal reflektere faktisk bruk og aktivitet av skolebibliotekene, og være sammenlignbare på tvers av kommuner og fylker. I dag er tallene verken sammenlignbare eller kan brukes som grunnlag for utviklingsarbeid. Vi har … Fortsett å lese Hva skjer med statistikken for skolebibliotek og kombinasjonsbibliotek?

Referat styremøte i NBF Skole

Telefonmøte onsdag 14.mai 2014 kl14.00 Tilstedet: Line Hansen Hjellup, Mari Hopland, Ingrid Svennevig Hagen og FrøydisTotland Meldt frafall: Aud Tåga og Bernt Lage Breivoll Sak 1. Konstituering og presentasjon av det nye styret. Hver enkelt presenterte seg kort og styret konstituerte seg slik: Mari Hopland leder Frøydis Totland sekretær Aud Tåga kasserer Bernt Lage Breivoll … Fortsett å lese Referat styremøte i NBF Skole

Førstereis til NKUL

I forrige uke samlet 1200 skolefolk seg i Trondheim for å delta på Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og opplæring, NKUL.  Konferansen retter seg først og fremst mot lærere og skoleledere på alle nivåer i norsk skole, men som informasjonsmedarbeidere med en nøkkelrolle i skolen er konferansen absolutt aktuell for oss skolebibliotekarer … Fortsett å lese Førstereis til NKUL