Studietilbud for bibliotekarer i videregående skole

skolebibliotek
Foto: Mari Hopland

Fylkesbibliotekene i Hedmark, Oppland, Buskerud og Akershus har samarbeidet om å kunne tilby et etterutdanningstilbud for bibliotekarer i fylkenes videregående skoler. Utdanningsavdelingene har bidratt med økonomisk støtte.

Det er Nyweb som vil være ansvarlige for kurset.  Nyweb er en utdanningsinstans utenfor de tradisjonelle bibliotekutdanningene, og de skal nå gi et tilbud bestående av 2 moduler, hver på 10 studiepoeng. Modulene kan tas separat, og de bygger ikke på hverandre. Forventet oppstart er oktober 2014.

Nyweb er en samarbeidspartner med UiS Pluss, som er etter- og videreutdanningsenheten ved Universitetet i Stavanger. De har erfaring med studiepoenggivende kurs/studier knyttet til digital kompetanse for ansatte i grunnskole og videregående skole.

Formålet med begge moduler er at deltakerne skal øke sin pedagogiske veiledningskompetanse og bli bedre rustet til – i samarbeid med lærerne – å møte de utfordringene skolebiblioteket som en fremtidsrettet læringsarena har som en integrert pedagogisk ressurs i den digitale skolen.

Emner som vil inngå som elementer i dette studietilbudet:

  • Introduksjon av læreplanverket og andre sentrale styringsdokumenter
  • Skolebibliotekets rolle i styringsdokumentene
  • Skolebiblioteket og læringsutbytte
  • Forskning
  • Lesepraksis og lesekompetanse som sosial praksis
  • Digitale verktøy i veiledningsarbeid
  • Sosiale mediesjangere
  • Digitale verktøy i elevenes læringsarbeid
  • Deling, digitalt samarbeid og publisering

 

Fylkesbibliotekene vil komme med mer informasjon om dette tilbudet før sommeren. Søknadsfristen er i begynnelsen av september. Eksterne søkere vil bli vurdert etter at fristen er gått ut.

 

For mer informasjon kontakt:

Cathrine Undhjem: Cathrine.Undhjem@akershus-fk.no

Jannicke Røgler: Jannicke.Rogler@bfk.no

Elin Gammelmo: elin.gammelmo@hedmark.org

Øystein Stabell: Oystein.Stabell@oppland.org