Månedlige arkiver: april 2014

Om kildebehandling, læreplanmål og eksamensveiledning

Både læreplanen og eksamensveiledninger er upresise i sine formuleringer om kompetansemål og eksamenskrav når det gjelder hvordan det skal refereres til kilder. Formuleringene krever tolkning som innebærer at elevene får ulik veiledning. Kompleksiteten ved arbeid med kilder er undervurdert, og derfor bør formuleringene i disse dokumentene være mer presise. Kompleksiteten er knyttet til tekstforståelse kravet … Fortsett å lese Om kildebehandling, læreplanmål og eksamensveiledning

Studietilbud for bibliotekarer i videregående skole

Fylkesbibliotekene i Hedmark, Oppland, Buskerud og Akershus har samarbeidet om å kunne tilby et etterutdanningstilbud for bibliotekarer i fylkenes videregående skoler. Utdanningsavdelingene har bidratt med økonomisk støtte. Det er Nyweb som vil være ansvarlige for kurset.  Nyweb er en utdanningsinstans utenfor de tradisjonelle bibliotekutdanningene, og de skal nå gi et tilbud bestående av 2 moduler, hver på … Fortsett å lese Studietilbud for bibliotekarer i videregående skole

Skoler som satser på skolebibliotek får resultater

Vestfossen barne- og ungdomsskole leser dobbelt så mye som i 2011. Øvre Eiker kommune satser på lesing, med Bokbamsen som følger barna fra de er nyfødte til de begynner på skolen, og skolebibliotek i grunnskolen i samarbeid med folkebiblioteket. Vestfossen barneskole og Vestfossen ungdomskoles felles skolebibliotek er bemannet med bibliotekar tre dager i uken. Bibliotekar … Fortsett å lese Skoler som satser på skolebibliotek får resultater