Velkommen til NBF Skoles nettsider

Norsk bibliotekforeninger lanserer nye nettsider, og NBF Skole følger med. Vi flytter nå bloggen NBFSkole.blogspot.no hit, og fortsetter vårt virke herfra.

Vi vil samle og spre informasjon som angår oss som bryr seg om bibliotek og skole både her og på facebooksiden NBF Skole. Kom gjerne med tips og innspill til saker dere mener NBF Skole bør engasjere seg i.

Du vil også finne referater fra styremøter, årsberetninger og informasjon om styret her.