Skolebiblioteket som organisasjon i skolen

 ved bibliotekar Rigmor Plikk  og rektor Laila Handelsby Røyken vgsLiveblogging fra KRUTT – konferanse om skolebibliotek i videregående skole

To damer med lang fartstid i skolen.Viktig utgangspunkt for foredraget: Bibliotekets skal ikke være en egen orgniasjon i organisasjonen.

Plikk: Når eleven spør etter en bok bør man (!) i et skolebibliotek ikke først og fremst finne boken MEN
vise elevene katalogen, lære dem å søke, lære dem oppstillingen – gjøre dem selvhjulpne!
Røyken vgs: biblioteket sentralt plassert med nærhet til IKT-avdeling og miljøarbeider. 100 % bibliotekarstilling. Daglige driftsoppgaver ligger i bunnen – men det som er aller viktigst er det som skjer i samarbeid med lærere og i dialog med elevene. Derfor søker de hele tiden å finne enklest mulig løsninger på alt som har med inn- og utlån osv.

Handelsby: Kjernerammefaktorer (ny-ord!) for å lykkes med skolebibliotekvirksomheten:

 • bevissthet i ledelsen rundt bibliotekets plass i opplæringen og forhold til skolens mandat
 • læringssyn
 • implementering i slagord, visjon og virksomhetsplan
 • vilje i ledelsen til å prioritere utvikling og kompetanseheving
 • personer og relasjoner (bibliotekar-ledelse – lærere- elever)
Skolens slagord: Fokus på framtiden. Handelsby mener at det er lett å «lese» inn biblioteket i skolens mål og visjon – selv om ikke ordet bibliotek nevnes.
UT av boksen! man må bevisst binde sammen de ulike arenaene i skolen – klasserommene, biblioteket, grupperommene osv Biblioteket utfordrer det tradisjonelle klasserommet. Vurderingsfri sone – gir muligheter for å utfolde seg på en annen måte. 100 arbeidsplasser. Rådgiverne har faste tider der de tilbyr veiledning.
Hvordan selge biblioteket inn til elevene?
 • vurderingsfri læringsarena
 • voksne som alltid er til stede
 • digital kompetanse
 • økt trivsel – en faktor for læring
Hvordan selge seg inn hos lærerne?
 • Samarbeid om prosjekter og innkjøp
 • Bibliotekaren til klasserommet: kildekurs, naturfagsprosjektet, ulike leseprosjekt
 • arrangementer/foredrag
Handelsby: Utfordrende å få bibliotekaren til å være med på å ha bibliotekar åpent når bibliotekaren ikke er der. Rektor: Kan ikke stenge skolens viktigste fellesområde i lunsjen eller en hel dag når bibliotekaren er på kurs! 🙂
Skolebiblioteket har en egen app – websøk.