Om informasjonskompetanse.no

www.informasjonskompetanse.no ved Siri Ingvaldsen, fylkesbiblioteksjef Sogn og Fjordane.Tidligere faglig leder i Program for skolebibliotekutvikling

Liveblogging fra KRUTT
Program for skolebibliotekutvikling
 • 2009-2013
 • 40 millioner til prosjekter i grunnskolen
 • Oppbygging av nettressurser for grunnskole og vgs
 • 175 skoler har hatt prosjekt, alle fylker har vært representert
 • I alt 210 utviklingsprosjekt
 • Viktige suksessfaktorer i prosjektene: rektor prosjektleder, hele prosjektgruppa på etterutdanningskurs og forankring, samarbeid og planarbeid.
Informasjonskompetanse.no
– nettressurs som ble utviklet som ett element i programmet. Nettbasert idesamling for informasjonskompetanse, systematisk progresjon fra 1. trinn og ut videregående skole.
Utgangspunkt for arbeidet med nettstedet:
 • Lise Alsted Henrichsen:»Informasjonskompetanse er evnen til at vurdere kilder og nettverk der er relevante at anvende i forhold til at finde informasjon om et genuint problem i en konkret sammenheng»
 • UNESCO har en egen definisjon av information literacy
 • Reading literacy-begrepet i PISA
 • Veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse for standpunktvurdering etter 10. trinn skoleåret 2013/2014
Laget en kompetansetrapp. inngang til
 • mål fra læreplanen
 • konkretiseringer fra arbeidsgruppa
 • eksempel på undervisningsopplegg
 • eksempler på gjennomførte prosjekt
 • lenkesamling
Forslag til læringsmål i informasjonskompetanse i videregående skole. Kan være fint utgangspunkt for å lage lokale planer.