Lin Smith – først ut på KRUTT

The Librarian – the boat-builder who knows which raft is essential to survive in a sea of change ved Lin Smith

MCLIP School librarian The Ecclesbourne School Derbyshire UK
Chair of the School library Association (UK and Ireland)Liveblogging fra KRUTT – med forbehold om skrivefeil og ufullstendige setninger….

Opptatt av hvordan internett har forandret måten vi tenker på. Å samle informasjon er ikke lenger utfordringen, men å skille ut det vi ikke trenger. Vi må være klar over at søkemotorer programmeres til å reagere på dine søk slik at de påvirker resultatene for senere søk på helt andre emner.
«Focus on training minds for critical thinking and filling the students with knowledge» – kanskje er det dette all utdanning handler om? «Reaserch methodes» er derfor avjørende – både for lærere/bibliotekarer og for elever/studenter. Og vi bør ha mer fokus på kritisk tenkning mer enn pugging.
Ungdommene forlater Facebook til fordel for andre sosiale medier. FB mindre populært ettersom voksengenerasjonen har gjort sitt inntog der.
Hvem er vi, bibliotekarer i skolen?
Hva kan vi, og hva gjør vi?
The go-to-person : Educator, Facilitator, mentor, adviser…guide, sounding, board, custiodian?
Oppfordrer bibliotekarer til å ta i bruk ulike verktøy på nettet for å fronte bibliotekets innhold og tjenester – prezi, diigo, vimeo, pinterest, netvibes, dropbox, vuicethread, slideshare, ISSUU, weebly, Evernote osv
Viktig å løfte fram tidsskrifter som ressurs – mer oppdaterte enn bøker. Pek på tverrfaglighet geografi/kjemi, språk/drame, filosofi/historie/rle
Ordet «google» har erstattet verbet «search». Vi må lære dem å søke smartere: Hva vil du ha? Hva vil du ikke ha?

Mange fordeler med gode skolebibliotek med fagutdannet personale blant annet:
bedre karakterer for elevene! Min anmerkning: kilde må fremskaffes senere)

Smiths råd: Gå aldri i mot ledelsen. Gå med dem og let etter måter å samarbeide med. Let etter veien frem til team-arbeid.