Folkeskikk 2.0 og annet digitalt småsnadder

ved Christiane Elisabeth Osestad-Schiz, avdelingsbibliotekar Stavanger katedralskoleLiveblogging fra KRUTT – konferanse for bibliotekarer og skoleledelse i videregående skole

Har brukt tid på å finne fram til gode måter å undervise på. Har delt et undervisningsopplegg på informasjonskompetanse.no http://informasjonskompetanse.no/videregaende/slik-har-vi-gjort-det/folkeskikk-2-0/
– opplegget utviklet mens hun jobbet på St. Svithun videregående skole.

Innhold i kurset

  • grunnleggende om bruk av pc,lagring, læringsplattform osv
  • Snakker med om hva Google ER – heller det enn detaljert om avansert søking. Hvordan fungerer google
  • Snakker om at trefflister kan se ulik ut avhengig av hvem som søker. Viser dem eksempler.
  • bedre å legge opp til masse aktivitet – ikke begraves i detaljer – de blir glemt.
  • Kildekritikk – presentert i en ressurswiki. Kan vi stole på alt vi leser? Hvordan vet vi hva vi skal stole på? HVordan bruker vi kilder? (men dette går de ikke i dybden på på Vg1.
  • Åndsverksloven (45 minutter!) plagiat vs copyright, bevisstgjøring, gjenkjennelse ,folkeskikk og facebook, remiksing, hvilke ilder kan brukes?, Creative Commons.
Ny video på Youtube om kildebrukens kretsløp
 – viser hvordan kilder, tekst, sitering, henvisning og kildeliste henger sammen i et kretsløp. Fin læringsressurs!