Stipend til Bibliotekmøtet i Trondheim mars 2014

Norsk bibliotekforening skole (NBF Skole) utlyser to stipend i forbindelse med Det 74. norske bibliotekmøte, Trondheim 2014.Stipendene kan søkes av personlige medlemmer i NBF skole som ønsker å delta på bibliotekmøtet.

De som mottar stipend må delta på NBF skole sine arrangement under bibliotekmøtet og dele sine erfaringer fra det med et innlegg  på NBF skoles blogg.
Hver søker kan få inntil kr 5000,- som skal gå til delfinansiering av reise og opphold. Søkerne må gi en liten begrunnelse for hvorfor vedkommende bør tildeles stipend. I tillegg må det legges ved budsjett.

Søknadsfrist: 9. desember.Melding om tildeling 16. desember. Søknaden sendes på e-post til Frøydis Totland: Froydis.Totland@ffk.no