Bevar skolebibliotekarer – leserbrev i Budstikka i dag

Truet av kutt. Norge satser på lesing – Bærum sier opp skolebibliotekarene.
«Også i årets handlingsprogram foreslår rådmannen i Bærum å kutte i skolebibliotekarstillingene. Etter brede protester tidligere år har forslaget blitt nedstemt. Vi trenger skolebibliotekarer også i årene som kommer som redskap i skolens arbeid med leseopplæring, digitalkompetanse og tilpasset opplæring.»
Hele leserbrevet finner du i Budstikka