Avslutningkonferanse for Program for skolebibliotekutvikling

Det var med et visst vedmod jeg deltok på avslutningskonferansen 4.-5. juni på Universitetet i Agder. 4 års prosjektperiode er nå over uten at vi helt vet hva som kommer til  å skje videre på skolebibliotekområdet.  Utdanningsdirektoratet ved Eva Mimmi Lund hadde ingen konkrete opplysninger å gi annet enn at det er meningen at det skal foretas en evaluering av programmet i 2014.
Anette Kure representerte NBF og holdt et godt og tydelig innlegg der hun sa klart i fra at NBF kommer til å følge med på det som skjer videre og ikke gi seg i arbeidet med å fortsette og holde debatten rundt temaet utvikling av våre skolebibliotek i gang. Utdanningsdirektoratet vil få merke et visst trykk fra NBF.
Siri Ingvaldsen og Anne Kari Slettan, som har ledet programmet, fikk mye ros for sitt arbeid. I tillegg var det mange fine presentasjoner av prosjekter fra skoler med tilhørighet i alle deler av landet. Alt i alt ble avslutningskonferansen svært god og for meg personlig var det artig å møte mange «gamle ringrever» fra skolebibliotekfeltet som Astrid Flagstad, Elisabeth Tallaksen Rafste, Tove Pemmer Sætre og Ellen Sundt.