Wikier som læringsressurs

NBF Skole er representert på Bibliotekkonferansen i nord i Svolvær. Jeg legger ut notater fra de foredragene jeg rekker, uredigert og uten kommentarer. Her gjelder det å samle seg kunnskap fra flinke folk.Hilde Brox, stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø

Kjennetegn ved wiki

 • flat struktur – alle kan legge til, endre og fjerne innhold, også det som er laget av andre
 • transparent: alle endringer kan spores og tilbakestilles
 • organisk, dynamisk, uendelig (lenke til sider som ikke finnes ennå)
Wiki kan skape nye arbeidsprosesser
 • samskaping/samskriving
 • Fokus: det felles skapte produktet
 • Prosess vs produkt
 • Aktivt skape eget innhold
 • fungerer godt for å få til differensiering – elevene kan fine sine ulike roller, men kan bidra like mye
Alt dette byr på utfordringer f eks i forhold til vurdering, ting blir aldri helt ferdig, bryter med grunnleggende vaner og kan stresse både lærer og elev/student osv
Det er prosessen mer enn produktet som skal vurderes.
Å jobbe med wiki kan skape forståelse for
 • søkestrategier, kildekritikk, bevissthet omkring opphavsrett og lisenstyper
 • hva som ligger bak enkle brukergrensesnitt
 • prosesser – hvordan ting skapes og deles
Brox jobber også med de samme studentene om bruk av Wikipedia.
Undersøkelse blant studentene  våren 2012:
Ingen bidrar selv, de fleste bruker Wikipedia har få kunnskaper og forståelse for hva det er, hvordan man blir bidragsyter, finansiering osv mange bruker Wikipedia «i smug» selv om de tror det er mye feilinformasjon der
Brox jobbet i en periode med disse studentene der de skulle være bidragsytere i Wikipedia. De skrev om vha de ville. Og de måtte skrive på nynorsk.
Studentene syns det var spennende, men vanskelig, skummelt at det er så offentlig, blandede følelser osv Sine egne wikier fremmet kreativitet mens»å jobbe med «sjefswikien» opplevdes hemmende for mange
Konklusjoner
 • mange bruksområder
 • nyttige og effektive i læringsarbeid
 • utfordrer tradisjonelle måter å organisere læringsarbeidet
 • vi trenger en befolkning som forstår hva som foregår bak og mellom skjermene

En kommentar om “Wikier som læringsressurs

 1. Dette høres veldig spennende ut, Åsne! Og det samsvarer bra med de erfaringene vi har på Drammen VGS. Vi bruker også wiki for alle vg1 klassene, men har ikke turd å prøve oss på selveste wikipedia!

Det er stengt for kommentarer.