Månedlige arkiver: april 2013

Skolebibliotekar nominert til Bibliotekprisen for Nord-Norge

Kari Brenden-Bech, bibliotekar ved Senja videregående skole , avdeling Finnfjordbotn, var blant de tre nominerte til prisen som ble delt ut 24. april under Bibliotekkonferansen i Nord i Svolvær. Det var Norsk bibliotekforening region Nord-Norge som delte ut prisen.  Kari Brenden-Bech har markert seg i ulike biblioteksammenhenger ikke bare internt på skolen, men også lokalt og … Fortsett å lese Skolebibliotekar nominert til Bibliotekprisen for Nord-Norge

Informasjonskompetanse i en digital tid

Liveblogging fra Bibliotekkonferansen i nord. Dette arrangementet var i regi av NBF Skole.Bakgrunn: I strategiplan for skolebibliotek i den videregående skolen i Troms 2009-2012 er det blant annet formulert følgende tiltak: Tiltak 7  Felles kompetansehevingstiltak innenfor skolebibliotekområdet for skolebibliotekarer og lærere For å kunne utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena i videregående skole i Troms, må … Fortsett å lese Informasjonskompetanse i en digital tid

Opphavsrett i digitalt perspektiv – liveblogginnlegg om vanskelige saker….

Liveblogging fra Bibliotekkonferansen i nord. Med forbehold om feil og mangler. Opphavsrett er vanskelige saker….Opphavsrett i digitalt perspektiv ved Espen Søyland Bakjord, juridisk rådgiver NB Hva er opphavsrett? Et juridisk område der man beskytter opphavsmenn av åndsverk Hva er et åndsverk? 1. Man må ha en frembringelse, man må ha skapt noe som har en ytre … Fortsett å lese Opphavsrett i digitalt perspektiv – liveblogginnlegg om vanskelige saker….

Wikier som læringsressurs

NBF Skole er representert på Bibliotekkonferansen i nord i Svolvær. Jeg legger ut notater fra de foredragene jeg rekker, uredigert og uten kommentarer. Her gjelder det å samle seg kunnskap fra flinke folk.Hilde Brox, stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø Kjennetegn ved wiki flat struktur – alle kan legge til, endre … Fortsett å lese Wikier som læringsressurs