Månedlige arkiver: januar 2013

Informasjonskompetanse.no

Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har lansert et nytt nettsted – Informasjonskompetanse.no. Nettstedet vil samle ressurser, undervisningsopplegg og informasjon om informasjonskompetanse for grunnskole og videregående skole. Informasjonskompetanse.no er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og er ment for lærere og skolebibliotekarer i grunnskolen og vgs. Kompetansetrappa ser ut som en flott inngangsport for alle … Fortsett å lese Informasjonskompetanse.no

SAMSTAT møter Nasjonalbiblioteket

SAMSTAT (Samarbeidsutvalget for bibliotekstatistikk) hadde 17. oktober i fjor et møte med Nasjonalbiblioteket. Referat fra møtet er nylig lagt ut på SAMSTATs blogg. SAMSTAT la frem forslag om hvordan den årlige bibliotekstatistikken kan forbedres, bl. a. basert på innspill fra NBF Skole.   Nasjonalbiblioteket begynner på en ny revidering av skjemaet for folkebibliotek til våren. … Fortsett å lese SAMSTAT møter Nasjonalbiblioteket

Bibliotekprisen for Buskerud 2012

Siv Marit Ersdal NBF Buskerud deler hvert år ut en pris til en person eller institusjon i fylket som har utviklet, synliggjort eller på annen måte fremmet bibliotek. Idag ble Bibliotekprisen for Buskerud 2012 offentliggjort – og den er tildelt en skolebibliotekar, Siv Marit Ersdal. NBF Skole gratulerer vårt tidligere styremedlem og en dyktig, kreativ … Fortsett å lese Bibliotekprisen for Buskerud 2012