Styremøte på Løkeberg skole

Anne-Dagrun Husabø, Frøydis Totland,
Mari Hopland (med Sivert, 4 uker), Randi Lundvall,
Bernt Lage Breivoll og Åsne Hestnes.

Styret i NBF Skole har hatt styremøte. Vi møttes hos Randi Lundvall på Løkeberg skole i Bærum, og brukte dagen til å planlegge veien fram mot stortingsvalget 2013 og samle trådene fra 2012.

Organisasjonsekretær Kristin Storrusten var sammen med oss, hun la blant annet fram strålende resultater for skolebibliotekkampanjen og fortalte om planene for jubileumsåret 2013. Mye spennende å se fram til.

Randi Lundvall

Vi fikk en omvisning på biblioteket på Løkeberg skole, og Randi fortalte om et travelt og godt brukt skolebibliotek. Godt å se en grunnskole som legger til rette for skolebiblioteket sitt, og som har en solid utdannet skolebibliotekar i staben.

Styret har også laget en presentasjon av oss selv her på bloggen, så dere kan se hvem vi er som jobber for skolebiblioteksaken denne perioden. Samtlige er valgt inn fram til 2014.

Kasserer Aud Tåga kunne dessverre ikke komme, men resten av styret satte stor pris på å ha en hel dag til disposisjon. Vi går vinteren i møte med ny inspirasjon.

Referat kommer snart. Ta gjerne kontakt om du har saker du mener vi burde ta tak i.

Randi, Bernt, Kristin, Frøydis, Åsne og Anne-Dagrunn.

Referat fra møte ligger her (16.12.12 FT)