Månedlige arkiver: oktober 2012

Utdanning for skolebibliotek

Bachelorutdanningen i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus er under revidering. I den anledning inviterte HiOA bibliotekarer fra flere praksisfelt til uformelt seminar onsdag 19. september for å komme med innspill og synspunkter både på gjeldende utdanning og en fremtidig. Det skulle være særlig fokus på det som tradisjonelt har vært et … Fortsett å lese Utdanning for skolebibliotek

Skolebibliotekkampanje 2012

I dag sendte NBF brev til rektorene ved alle landets grunnskoler og har stilt dem spørsmålet: ”Sørger du for at din skole har et skolebibliotek med kompetent personale, som har fokus på lesing og som gir opplæring i digital kompetanse og nettvett?” Dette er et starten på Skolebibliotekkampanjen 2012. Brevet kan leses på NBF sine … Fortsett å lese Skolebibliotekkampanje 2012

Foreningen !les utfordrer politikerne

«Skolebibliotek er en av våre viktigste kultur- og informasjonsinstitusjoner. Tør politikerne våre å satse på dem?» Wanda Voldner i Foreningen !les utfordrer i Daglig leders spalte politikerne om de tør satse på skolebibliotek. Les: Flere, ikke færre skolebibliotek

International School Library Month

Today is the first day of October, and it is a special month for IASL. It marks International School Library Month (ISLM), a month dedicated to highlight the importance for school libraries in the education of our children. The origins of ISLM go back to 1999 when then President of IASL, Blanche Wools, proclaimed 22 October … Fortsett å lese International School Library Month