Søk stipend!

I 2013 fyller Norsk Bibliotekforening 100 år, og deler derfor ut 100 000 kroner i ulike stipend til personlige medlemmer!

NBFs stipend skal utvikle din faglige kompetanse, gjerne i tråd med Norsk Bibliotekforenings prinsipprogram og handlingsplan for 2012–2014. Relevante formål kan være kurs, konferanse, workshop eller studiereise, men også andre formål er aktuelle. Nyutdannede og unge oppfordres spesielt til å søke. En del av potten vil gå til faglig aktivitet som bygger opp under oppsøkende bibliotekvirksomhet.

For å finne ut mer om hvordan du søker og hvilke retningslinjer som gjelder, se på Norskbibliotekforening.no.