Nytt styre og ny virkeplan

NBF Skole avholdt årsmøte ved St. Svithun videregående skole i Stavanger onsdag 21.03.12.

Styret fikk denne sammensetningen:

Styremedlemmer:
Åsne Hestnes (ikke på valg)
Randi Lundvall (ikke på valg)
Bernt Lage Breivoll (gjenvalg)
Aud Tåga (gjenvalg)
Frøydis Totland (gjenvalg)

Varamedlemmer:
Anne Dagrun Husabø (ikke på valg)
Mari Hopland (ny)

Siv Marit Ersdal tok ikke gjenvalg, og vi takker henne for flott innsats, mye kompetanse og inspirerende samarbeid.

Vi kommer tilbake med en presentasjon av vårt nye styremedlem Mari Hopland i senere blogginnlegg.

Følgende virkeplan ble vedtatt:

Formål

NBF Skole skal:
– arbeide for at skolebiblioteket får en sentral plass i skolens virksomhet ved å synliggjøre det som en arena for læring, kunst- og kulturformidling
– arbeide for at alle grunn- og videregående skoler har et likeverdig bibliotektilbud i henhold til lovverket.
– arbeide for økt kunnskap om skolebibliotek
– være en sentral støttespiller for NBF i saker som angår skolebibliotek

Virkeplan

* Faglig engasjement
Gjennom aktiviteter, artikler, blogginnlegg og direkte henvendelser skal NBF Skole spesielt fokusere på
– nødvendigheten av å øke stillings- og tidsressursen i barne- og ungdomsskolen
– “Program for skolebibliotekutvikling” (2009-2013): evaluering og videreføring
– skolebibliotekstatistikk
– skolebibliotekkompetanse i lærer- og bibliotekarutdanningen
– skolebibliotekene som verktøy i skolens realisering av læreplanen
– aktuelle saker og henvendelser

* Medlemskontakt og profilering
NBF Skole skal
– holde medlemsmøter i forbindelse med faglige møter
– videreutvikle samarbeid med fagforumene i vgs.
– videreutvikle hjemmesiden og NBF Skoles blogg
– samarbeide med NBFs hovedstyre, SiN (Skolebibliotekarforeningen i Norge), Nasjonalt kompetansenettverk for skolebibliotek, Utdanningsdirektoratet og andre aktuelle instanser

* Internasjonalt engasjement
NBF Skole skal
– ha et internasjonalt engasjement gjennom IFLA , seksjon for skolebibliotek samt kontakt med ENSIL og IASL. For inneværende periode innebærer dette deltakelse og lederverv i IFLA, seksjon for skolebibliotek

2 kommentarer om “Nytt styre og ny virkeplan

Det er stengt for kommentarer.