Nå er det årsmøtetid!

NBF AVDELING SKOLE

SAKSLISTE ÅRSMØTET 2011
ST.SVITHUN VIDEREGÅENDE SKOLE 21.03.2012 kl. 09.00

SAKSLISTE:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Virkeplan 2012-2014
6. Budsjett 2012-2014
7. Valg
– styremedlemmer
– revisorer
– valgkomité


Etter Årsmøtet holdes det et medlemsmøte.
Tema: Skolebibliotek er svaret / ved Anne-Dagrunn Husabø

St.Svithun videregående skole ligger i gangavstand fra Stavanger forum der NBF arrangerer Bibliotekmøte 21.-23. mars 2012.