Månedlige arkiver: mars 2012

Skolebibliotekatutdanning for 2020

Referat fra NBF Skoles arrangement Torsdag 22.03.2012 kl. 9.00-10.25 Skolebibliotekarutdanning for 2020 (Arr. 15) Paneldeltakere: Ellen Hjorthseter, HiO, JBI Siri Ingvaldsen, faglig leder for Program for skolebibliotekutvikling, Universitetet i Agder Anette Kure, bibliotekar/daglig leder, HiØ Christiane Elisabeth Schiz Johannessen, skolebibliotekar, St. Svithun vgs Panelleder: Åsne Hestnes Antall tilhørere/deltakere: 24 http://www.bibliotekmote.no/PROGRAM/Beskrivelser-program/Skolebibliotekarutdanning-for-2020-Arr.-15 Velkommen og innledning ved Åsne … Fortsett å lese Skolebibliotekatutdanning for 2020

Kombinasjonsbibliotek og nasjonal bibliotekstatistikk

Kombinasjonsbibliotek er pr. definisjon verken vanlige skolebibliotek eller vanlige folkebibliotek. Kombinasjonsbibliotek bruker de samme lokalene, ansatte og samlinger til å utføre både skolebibliotektjenester rettet mot skoleelever (i noen tilfelle høyere utdanning) og folkebibliotektjenester rettet mot vanlige brukere – med de spesielle utfordringer og muligheter det innebærer. Det bibliotek- og skolesektoren, den enkelte kommune, den enkelte … Fortsett å lese Kombinasjonsbibliotek og nasjonal bibliotekstatistikk

Referat Årsmøte NBF Skole

St. Svithun videregående skole, Stavanger 21.03.2012 kl. 09.00 Antall til stede: 8 Leder Åsne Hestnes ønsket velkommen. Møtets deltakere presenterte seg. Saksliste: 1. Innkalling og saksliste ble godkjent 2. Valg av møteleder: Åsne Hestnes Valg av referent: Frøydis Totland 3. Årsmelding Frøydis Totland leste årsmeldingen. Årsmeldingen ble godkjent. Merknader: årsmøte vedtok i 2011 navneendring til … Fortsett å lese Referat Årsmøte NBF Skole

Nytt styre og ny virkeplan

NBF Skole avholdt årsmøte ved St. Svithun videregående skole i Stavanger onsdag 21.03.12. Styret fikk denne sammensetningen: Styremedlemmer: Åsne Hestnes (ikke på valg) Randi Lundvall (ikke på valg) Bernt Lage Breivoll (gjenvalg) Aud Tåga (gjenvalg) Frøydis Totland (gjenvalg) Varamedlemmer: Anne Dagrun Husabø (ikke på valg) Mari Hopland (ny) Siv Marit Ersdal tok ikke gjenvalg, og … Fortsett å lese Nytt styre og ny virkeplan

Nå er det årsmøtetid!

NBF AVDELING SKOLE SAKSLISTE ÅRSMØTET 2011 ST.SVITHUN VIDEREGÅENDE SKOLE 21.03.2012 kl. 09.00 SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Virkeplan 2012-2014 6. Budsjett 2012-2014 7. Valg – styremedlemmer – revisorer – valgkomité Etter Årsmøtet holdes det et medlemsmøte. Tema: Skolebibliotek er svaret / ved … Fortsett å lese Nå er det årsmøtetid!