Vi aksjonerer i Bærum

I fjor foreslo rådmannen i Bærum å si opp alle skolebibliotekarene på ungdomsskolene i sitt budsjett for 2011. Sammen med elever, foreldre, lærere og bibliotekarer mobiliserte NBF til kamp – og vant.
I år foreslår rådmannen å si opp ALLE skolebibliotekarene i grunnskolen og ungdomsskolen. I brev til kommunestyrerepresentantene i Bærum 4. november har NBF bedt dem om å beholde skolebibliotekarene sine.Brevet er et resultat av tett samarbeid mellom NBF sentralt, NBF Oslo/Akershus og NBF Skole. NBF Skole har også kontakt med FAUene i Bærum for å hjelpe dem med å argumentere for bibliotekarstillingene fra sitt ståsted.
Lokalavisen Budstikka har også publisert flere leserinnlegg som tar til orde for at skolebiblioekene fremdeles skal ha bemanning, Vi følger opp saken videre og håper at politikerne også i år verner om skolebibliotekene.