Stipend til Bibliotekmøtet mars 2012

Norsk bibliotekforening skole (NBF Skole) utlyser fire stipend i forbindelse med det 73. bibliotekmøtet i Stavanger.

 

Stipendene kan søkes av personlige medlemmer i NBF skole som ønsker å delta på bibliotekmøtet i Stavanger i mars 2012.
De som mottar stipend må delta på NBF skole sine arrangementer under bibliotekmøtet.

 

Hver søker kan få inntil kr 5000,- som skal gå til medfinansiering av reise og opphold.

Søkerne må gi en liten begrunnelse for hvorfor vedkommende bør tildeles stipend.
I tillegg må det legges ved budsjett.

 

Søknadsfrist: 7. desember

Melding om tildeling 15. desember

 

Frist for påmelding til bibliotekmøtet: 17. januar

 

Søknaden sendes på e-post til Frøydis Totland: Froydis.Totland@ffk.no