Skolebibliotekarer skoleres i didaktikk

Rundt 45 bibliotekarer fra Oppland, Hedmark og Akershus er påmeldt. Fylkesbibliotekene i disse fylkene samarbeider om et to dagers seminar mandag 14.11. og tirsdag 15.11. i Oslo:

“Informasjonskompetanse og læring i et bibliotekdidaktisk perspektiv”
Opplæring i bibliotekdidaktikk har vært etterspurt av bibliotekarer i videregående skole. Det er flott at fylkesbibliotekene i Hedmark, Oppland og Akershus samarbeider om dette. Det tilfører bibliotekarene kompetanse de færreste har i grunnutdanningen sin, men som etterhvert nærmest er blitt en forutsetning for å arbeide i et moderne skolebibliotek i videregående skole.
Læringsmålene er at deltakerne etter kurset skal:
  • Ha kunnskap om begrepet informasjonskompetanse
  • Ha kunnskap om elevers og studenters informasjonssøkeatferd, og om samanhengen mellom informasjonssøkeatferd og læring
  • Ha kunnskap om bibliotekdidaktikk og læremiddeltenking
  • Ha kunnskap om skolebibliotekets og skolebibliotekarens rolle i skolens pedagogiske virksomhet

Arbeidsformen vil veksle mellom forelesninger, oppgaver og diskusjoner.

Tove Pemmer Sætre, tidligere hovedbibliotekar ved Høgskolen i Bergen og fylkesbiblioteksjef i Hordaland, og Ellen Hjortsæter, førstelektor ved Inst. for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus, har ansvaret for det faglige innholdet i kurset. Begge er opptatt av skolebiblioteket som en sentral læringsarena.

3 kommentarer om “Skolebibliotekarer skoleres i didaktikk

Det er stengt for kommentarer.