NBFs leder om skolebibliotek i Nationen

Svein Arne Tinnesand skriver om skolebibliotek i Nationen 11.11.11:

Selv om Opplæringsloven sier at alle elever skal ha tilgang til skolebibliotek varierer skolenes satsing stort. Det finnes grunnskoler som har 100 % stilling til skolebibliotekar, men landsgjennomsnittet er 5-6 timer per uke. Skal skolene utvikle gode skolebibliotek, trenger disse god bemanning.

Videre i innlegget finner vi gode begrunnelser for bemanning av skolebibliotek som kan brukes landet rundt.