Informasjonskompetanse og læring i bibliotekdidaktisk perspektiv – liveblogging

En lang og kronglete tittel på et flott kurs. Her har det ikke vært mye tid til å reflektere. Det får jeg gjøre senere.

Ber om overbærenhet med skrivefeil og ufullstendige setninger. Jeg deler mine notater fra dagen i håp om at noen der ute blir inspirert og forstår hvor viktig kunnskap Ellen Hjortsæter og Tove Pemmer Sætre deler her.
Å dele notater fra en slikt kurs vil aldri kunne erstatte det å være på selve kurset. Eksempler, diskusjoner, presiseringer, konklusjoner og forelesernes faglige tyngde og entusiasme kan ikke formidles her. Det kan heller ikke de viktige samtalene og diskusjonene som foregår i pausene. Vi håper på å bidra til at fylkesadministrasjonen rundt om i Norge forstår at et slikt kurs kan være med på å gi et faglig løft for skolebibliotekarer i videregående skole.