Fagforum for skolebibliotekarer i Finnmark møttes i Vardø og Vadsø 2.- 4. nov.

Første vinterdag i Finnmark la vi på vei med fly, buss og bil i kuling, snø og glatte veier.Starten på møte ble noe forsinket etter lange reiser. Til sammen var vi 8 representanter fra bibliotekene i videregående skole i Finnmark som samlet oss i Vardø.
Første økt ble litt amputert, men dem som kom først frem snakket om bruk av Fronter og samskriving med googledokumenter. Fast på programmet er at vi tar en runde rundt bordet med status på hver skole. Deretter ble det informasjonssaker og løst og fast om gratis læremiddelordning. Vi arbeidet også sammen om en aktivitetsplan/årshjul som hver skole kan bruke som et styrings- og rapporteringsverktøy.
Når skolebibliotekarene møtes hos hverandre, er det viktig å få vist frem noe fra den lokale kulturen. I Vardø var det naturlig med omvisning på Vardøhus festning med Kommandanten. Sterkt inntrykk gjorde også besøket på det spesielle Heksemonumentet.
Etter en fantastisk god middag på indisk restaurant, tok vi den litterære avdelingen i baren på hotellet i Vadsø. Her delte vi leseopplevelser og filmer med hverandre.
Fredag møtte Fagforum den nye fylkesbiblioteksjefen i Finnmark, Ann Britt Svane og noen av hennes medarbeidere. På sakslisten var de blant annet orientering om strategisk planarbeid i fylkeskommunen, Den kulturelle skolesekken, og program for Litteraturfestival i Kirkenes.
Det er allerede bestemt at neste Fagforumsmøte blir i forkant av Litteraturfestivalen i Kirkenes 29. februar 2012.Frøydis TotlandFagforumskoordinator, Fagforum for skolebibliotekarer i Finnmark