Bibliotek trenger bemanning

Altaposten.no 02.11 har stort oppslag på sin nettside om hvordan utilstrekkelig bemanning på Alta ungdomsskole nå opprører lærerne:
«I et åpent brev til Alta kommune slår fire lærere alarm rundt biblioteksordningen på Alta ungdomsskole. – Da skolen ble pusset opp for 200 millioner kroner for noen år siden var tanken at biblioteket skulle være hjertet i skolen. Det viste seg å være helt korrekt. Biblioteket ble flittig brukt, og lesemengden per elev økte…»
Etter sommeren er imidlertid bibliotekarressursen redusert til 4 timer i uken – noe som knapt rekker til noe annet enn rydding.

Det er flott at brukerne -her representert ved lærere – påpeker at skolebiblioteket ikke er noe mer enn et boklager når personalressursen blir minimal.
Fra NBF skoles ståsted er skolebiblioteket skolens fagbibliotek og har samme målsetting som skolen selv. Det handler om å være en alternativ læringsarena som støtter opp under det som skjer i klasserommet. Skolebibliotekets virksomhet skal være integrert med den øvrige pedagogiske virksomheten på skolen. Det får derfor store konsekvenser for hele virksomheten å redusere bemanningen til et minimum.
Vi håper politikerne er lydhøre og kreative slik at bibliotekarressursen kan økes igjen. I dagens kunnskapssamfunn må skolene ha tilstrekkelig bemannede skolebibliotek.

En kommentar om “Bibliotek trenger bemanning

Det er stengt for kommentarer.