Månedlige arkiver: november 2011

Nye tall om skolebibliotek

Tord Høivik kommenterer i sin blogg om nyeste statitikk for skolebibliotek. Nasjonalbiblioteket har gitt skolebibliotekstatstikken en egen nettside

Informasjonskompetanse og læring i bibliotekdidaktisk perspektiv – liveblogging

En lang og kronglete tittel på et flott kurs. Her har det ikke vært mye tid til å reflektere. Det får jeg gjøre senere. Ber om overbærenhet med skrivefeil og ufullstendige setninger. Jeg deler mine notater fra dagen i håp om at noen der ute blir inspirert og forstår hvor viktig kunnskap Ellen Hjortsæter og … Fortsett å lese Informasjonskompetanse og læring i bibliotekdidaktisk perspektiv – liveblogging

NBFs leder om skolebibliotek i Nationen

Svein Arne Tinnesand skriver om skolebibliotek i Nationen 11.11.11: Selv om Opplæringsloven sier at alle elever skal ha tilgang til skolebibliotek varierer skolenes satsing stort. Det finnes grunnskoler som har 100 % stilling til skolebibliotekar, men landsgjennomsnittet er 5-6 timer per uke. Skal skolene utvikle gode skolebibliotek, trenger disse god bemanning. Videre i innlegget finner … Fortsett å lese NBFs leder om skolebibliotek i Nationen

Skolebibliotekarer skoleres i didaktikk

Rundt 45 bibliotekarer fra Oppland, Hedmark og Akershus er påmeldt. Fylkesbibliotekene i disse fylkene samarbeider om et to dagers seminar mandag 14.11. og tirsdag 15.11. i Oslo: “Informasjonskompetanse og læring i et bibliotekdidaktisk perspektiv” Opplæring i bibliotekdidaktikk har vært etterspurt av bibliotekarer i videregående skole. Det er flott at fylkesbibliotekene i Hedmark, Oppland og Akershus … Fortsett å lese Skolebibliotekarer skoleres i didaktikk

Stipend til Bibliotekmøtet mars 2012

Norsk bibliotekforening skole (NBF Skole) utlyser fire stipend i forbindelse med det 73. bibliotekmøtet i Stavanger.   Stipendene kan søkes av personlige medlemmer i NBF skole som ønsker å delta på bibliotekmøtet i Stavanger i mars 2012. De som mottar stipend må delta på NBF skole sine arrangementer under bibliotekmøtet.   Hver søker kan få … Fortsett å lese Stipend til Bibliotekmøtet mars 2012

Fagforum for skolebibliotekarer i Finnmark møttes i Vardø og Vadsø 2.- 4. nov.

Første vinterdag i Finnmark la vi på vei med fly, buss og bil i kuling, snø og glatte veier.Starten på møte ble noe forsinket etter lange reiser. Til sammen var vi 8 representanter fra bibliotekene i videregående skole i Finnmark som samlet oss i Vardø. Første økt ble litt amputert, men dem som kom først … Fortsett å lese Fagforum for skolebibliotekarer i Finnmark møttes i Vardø og Vadsø 2.- 4. nov.

Vi aksjonerer i Bærum

I fjor foreslo rådmannen i Bærum å si opp alle skolebibliotekarene på ungdomsskolene i sitt budsjett for 2011. Sammen med elever, foreldre, lærere og bibliotekarer mobiliserte NBF til kamp – og vant. I år foreslår rådmannen å si opp ALLE skolebibliotekarene i grunnskolen og ungdomsskolen. I brev til kommunestyrerepresentantene i Bærum 4. november har NBF … Fortsett å lese Vi aksjonerer i Bærum

Bibliotek trenger bemanning

Altaposten.no 02.11 har stort oppslag på sin nettside om hvordan utilstrekkelig bemanning på Alta ungdomsskole nå opprører lærerne: «I et åpent brev til Alta kommune slår fire lærere alarm rundt biblioteksordningen på Alta ungdomsskole. – Da skolen ble pusset opp for 200 millioner kroner for noen år siden var tanken at biblioteket skulle være hjertet … Fortsett å lese Bibliotek trenger bemanning