Månedlige arkiver: juni 2011

PISA-undersøkelsen om Digital lesing

«I tillegg til rene leseferdigheter på skjerm blir elevene testet i hvor gode de er til å navigere mellom ulike sider på internett, hente ut informasjon og vurdere om kildene er troverdige.» skriver Karen Tjernshaugen i Aftenposen. Dette er en spennende undersøkelse for oss som jobber med informasjonskompetanse / digital kompetanse. Gå inn og ta … Fortsett å lese PISA-undersøkelsen om Digital lesing