Månedlige arkiver: mai 2011

Nordnorsk Bibliotekskonferanse sluttet med et kraftforedrag av Pål Hivand

Pål Hivand Blogging og makt – eller ordets makt http://www.hivand.no/ http://advarsel.no/ For mange år siden følte Hivand seg forpliktet til å varsle om dårlige arbeidsforhold på arbeidsplassen. Det fantes ikke noe regelverk, ikke noe forum, for å finne mer ut av dette startet Hivand startet bloggen advarsel. Hva er makt? Definisjonsmakt, tidligere var det sånn … Fortsett å lese Nordnorsk Bibliotekskonferanse sluttet med et kraftforedrag av Pål Hivand

Bibliotekets rolle i en digital overflodsverden

Thomas Gramstad Premisser for informasjonssamfunnet: økende informasjonsmengde, lagring/overføring/behandling blir stadig bedre og raskere, vi får stadige nye teknologier, folks digitale kompetanse øker. Det blir stadig lettere å kopiere. Konsekvenser: fri flyt av info blir normen. Stykkprismodellen forsvinner. De gamle mediene vil forsvinne langsomt. Alle blir forfattere/skapere, remixere, skillet mellom skaper og bruker forsvinner. Vi får … Fortsett å lese Bibliotekets rolle i en digital overflodsverden

Nytt styre i NBF Skole

Under Nordnorsk bibliotekkonferanse i Alta hadde NBF Skole årsmøte onsdag 25. mai, og styret har fått denne sammensetningen: Leder: Åsne Hestnes Styremedlemmer: Randi Lundvall, Siv Marit Ersdal, Frøydis Totland (sekretær), Aud Tåga (kasserer) Varamedlemmer: Bernt Lage Breivoll, Anne Dagrun Husabø (ny) Årsmøtet vedtok følgende virkeplan for NBF Skole 2011-2012 Formål NBF Skole skal: arbeide for … Fortsett å lese Nytt styre i NBF Skole

Leseopplæring for voksne

Gry Høgberg, Glåmdal interkommunale voksenopplæring (GIV) GIV driver oppdragsbasert kursvirksomhet for NAV bl. a., i tillegg til kommunale oppgaver. De har systematisk bygget en kompetanse på leseopplæring i form av personell og kartlegginger. Satsingsområder er basisferdigheter: lesing, skriving, data, matematikk. le Lese og skrivekurs for voksne i areid (VOX), for arbeidssøkere (NAV, VOX) blir kjørt … Fortsett å lese Leseopplæring for voksne

Ebøker biblioteker og utlån, konferansen hadde to spennende foredrag om dette

Kjartan Vevle: Biblioteka som aktør i den nye digitale kvardagen; BS Weblån Vil snakke om E-bøker og andre digitale dokumenter. Debatten om ebøker har kommet etter at ebøkene IKKE har kommet. Lite debatt før dette. Bibliotekets oppdrag; kunnskapsformidling, kulturformidling, norsk språk, oppleving , folkeopplysning. Kommersielle digitale medier: Vevle vil snakke om ebøker, lydbøker som digitale … Fortsett å lese Ebøker biblioteker og utlån, konferansen hadde to spennende foredrag om dette

God uten juks, – fusk, plagiat og referanser ved professor Vidar Gynnild NTNU

http://universitas.no/kommentar/51796/klar-ferdig-juks oppslag i Universitas i 2008 viser at omfanget er stort. Universitas spør her: Er studenters etiske bevissthet og faglige stolthet i ferd med å råtne på rot? Gynnild viste til flere eksempler fra Norge, Tyskland og Sverige. I USA har de vært mye tidligere ute med fokus på dette. Gynnild ser på plagiering og forskningsjuks … Fortsett å lese God uten juks, – fusk, plagiat og referanser ved professor Vidar Gynnild NTNU

De papirløse bibliotekene – Hvordan en framtid uten bokhylle påvirker bibliotekene,

Med biblioteket inn i framtiden Per Kristian  Bjørkeng Journalist i Aftenposten og forfatteren av boka Nettkidsa Fordragsholderen presiserer at han ikke ser for seg et bibliotek uten bøker, men kanskje uten pbøker. Etterhvert har lesebrettene blitt gode nok til å lese bøker på. Bibliotekene vil bli sterkt preget av dette. Idag er boka er representert i … Fortsett å lese De papirløse bibliotekene – Hvordan en framtid uten bokhylle påvirker bibliotekene,

Tinnesand og Skarstein om biblioteket i fremtiden

Mer liveblogging fra Nordnorsk bibliotekkonferanse: Svein Arne Tinnesand, leder NBF Biblioteket er et politisk prosjekt Tinnesand drar paralleller mellom FrPUs debattinnlegg i Dagbladet fredag 20.05 http://www.dagbladet.no/2011/05/19/kultur/litteratur/bok/bibliotek/frp/16585236/og Vetle Lid Larssens innlegg i Aftenposten mandag 23.05. http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article4129315.ece De handler begge om brukernes bilde av bibliotekene og hva de mener det bør være. Bibliotekarer vet at bibliotek er … Fortsett å lese Tinnesand og Skarstein om biblioteket i fremtiden

Foredrag om sosiale medier som offentlig møteplass for ytringsfrihet av Ingeborg Volan, Isobar

Ingeborg har tilbrakt mye tid på Internett, men hun liker folk bedre enn duppeditter. http://www.isobar.no/ingeborg-volan/ Synlighet i offentligeheten var tidligere et begrenset privilegium begrenset av redaksjoner eller økonomi. 1996 ble det hevdet at Internett var en flopp (Dagens Næringsliv, Leif Osvold). Paragraf 100 i grunnloven sier noe om statens ansvar for å legge til rette for … Fortsett å lese Foredrag om sosiale medier som offentlig møteplass for ytringsfrihet av Ingeborg Volan, Isobar