Ung 3.0 og besøk på Sandefjord vgs

Ung 3.0 arrangeres for fjerde gang. Med et spennende program og 270 forventningsfulle deltakere.
Konferansen ble meget godt dekket både lyd, bilde og tekstmessig.
Her er bloggen: http://ung3null.wordpress.com/
Og her er en netvibes: http://www.netvibes.com/janniro#Ung_3.0Det var lagt inn besøk til to av de videregående skolene, både til Sandefjord vgs og Thor Heyerdal

Sandefjord vgs:
Heidi Kristin Olsen tar i mot oss på Sandefjord vgs, og forteller oss om arbeidet hun har vært med i i arbeidsgruppa tilknyttet  1. Bibliotekarløpet – informasjonskompetanse

Liker ikke begrepet.
Arbeidsgruppa bestod av travle, erfarne og engasjerte bibliotekarer.
Redigerte på wikipediaartikkelen, den engelske baserte seg på amerikanske forhold.
Hva er informasjonskompetanse helt konkret fro elevene, lærerene, bibliotekarene?
Definerte læringsmål ut fra bibliotekarenes erfaring og læreplanmål.
Det er mye de skal kunne om kildebruk, kildekritikk osv….
De har lagt inn arbeidet sitt på wikien på del og bruk.
Har samlet læreplanmål som inngår i «våre» tema. Etter 4. trinn, etter 7. trinn
Er kompetansemålene mulige å vurdere.
Er det konkret nok?
Jobbe med å ungå bibliotekrisk snakk.
Læreplanaanalyse er et omfattende arbeid. Det er lagt opp til lokal tolkning i den planen vi har dag.
Reklamerer for Del & Bruk
De har lagt inn mye stoff på wikien, og det geniale med wikier er at hvem som helst kan gå inn og skrive videre på tekstene som ligger der. Viktig at alle er med og bidrar.
Konkrete oppgaver, har jobbet for at språket skal væe konkret og forståelig.
Læringssenteret ved Sandefjord VGS

Grete Fjelldalen forteller om veien fra mot læringssenter.
Å utvikle læringssenteret har vært en lang prosess. Fra 2002 -2011!

Visjonen har vært – samordning av fysiske og elektroniske
integrere brukerne, yterne og tilbudene
tverrfaglig
Både et fysisk rom og en tjeneste –
Startet opp med en målformulering: Vi skal være de beste i landet
Reiste rundt for å lære..
Det fysiske rommet – bygge ut,
Sentralisere tjenestene, samle it-avd., bibliotek, og lærerarbeidsplasser
Tverrfaglig kompetanse, pedagogisk, ikt-faglig og biblioteksfaglig veiledning
Utarbeidet planen Læringssenter ved SVGS
Opprettet et pedagogisk utviklingsforum PUF, biblioteket fikk en repr. Inn der.
Lederegrupp ba IKT se på læringssentertanken
Årene går – planen består!
2008 – Plan 09 fylkesrådmannen gir klarsignal.
Spørreundersøkelse om hva elevene ønsker seg
Elevene ønsker seg et sted med RO
Lese
studere
samarbeide