Stadig flere tilbyr videreutdanning!

I samarbeid med universitetet i Agder arbeider nå Troms fylkesbibliotek for å kunne tilby ti studiepoeng i skolebibliotek som læringsarena.
Studiet er et ledd i arbeidet med Bibliotekplan for Troms og vil gi skolebibliotek, kombinasjons- og folkebibliotek en mulighet til en felles møtearena som kan gi en god plattform for samarbeid og utvikling av skolebibliotek som læringsarena og samarbeid om bibliotektilbud til elevene.

Skolebiblioteket i skolens læringsmiljø handler om skolebiblioteket som en integrert del i skolens leseopplæring og undervisning.
I modulen blir bibliotekets plass i skolen tatt opp, og vi ser på organiserte og uorganiserte læringsaktiviteter som: lesing og lån av skjønn- og faglitteratur, informasjonssøk, bruk av trykte og digitale kilder, arbeid med individuelle oppgaver og gruppeoppgaver og arrangement av ulike slag.
Vi kommer også inn på skolebiblioteket som uformell arena i skolen, som rom for egenaktivitet og sosialisering.

Vi ønsker deltagere og Troms fylkeskommune lykke til!

Les mer her
http://www.tromsfylke.no/Nyheter/tabid/703/ArticleId/1800/Skolebibliotek-som-laeringsarena-1800.aspx