Månedlige arkiver: februar 2011

Kari Skjønsberg-dagene – noe for skolebibliotekarer også!

31. mars-1. april arrangeres de årlige Kari Skjønsberg-dagene ved Høgskolen i Oslo. Programmet har fått overskriften: «På barns premisser? Formidling av barnelitteratur i folkebibliotek». Innholdet er likevel svært aktuelt for oss som arbeider i skolebibliotek.